Het laatste nieuws

08 december 2021

Vragen over collectieve zorgverzekering

Zorgpolis Gemeente Epe

Onlangs sloten de gemeenten Heerde en Hattem een collectieve zorgverzekering.

Beide gemeenten hebben veel moeite gedaan om een geschikte zorgaanbieder te vinden, zodat inwoners met een laag inkomen en relatief hoge zorgkosten financieel ondersteund kunnen worden. Onze gemeente kent deze gemeentepolis niet. Gemeente Epe hanteert de regeling, waarbij een tegemoetkoming van 50% wordt uitgekeerd van het verbruikte eigen risico voor inwoners met een laag inkomen.

Een mogelijk voordeel van een collectieve zorgverzekering is dat financiële problematiek eerder in beeld komt waardoor de gemeente ook eerder actief ondersteuning kan bieden richting inwoners op het gebied van schuldenproblematiek.

Nieuwe Lijn is van mening dat een dergelijke gemeentepolis veel voordelen kent en heeft daarom de volgende vragen gesteld aan het college:

  • Is het college bekend met deze nieuwe gemeentepolis bij deze gemeenten?
  • Is het college benaderd door de gemeente Heerde of Hattem om ook deel te nemen aan deze collectieve zorgverzekering?
  • Zoja, wat is de reden dat de gemeente hier niet aan deelneemt?
  • Zonee, had de gemeente hier aan deel willen nemen?
  • Is het college ook van mening dat met deze collectieve zorgverzekering, financiële problematiek eerder aan het licht kan komen?
  • Wat is het voordeel van onze regeling, waarin we inwoners 50% compenseren van hun verbruikte eigen risico, t.o.v. een gemeentepolis?

De antwoorden vanuit het college leest u hier: Antwoorden art. 34 vragen NL over Gemeentepolis zorgverzekeringen

 

Deel dit bericht op social media!

Recente nieuws

Op de markt in Vaassen
Oppositie, coalitie of subcoalitie
Hardlopers zijn vaak…..
En ineens krijg je nieuwe buren...
Snoeiwerkzaamheden Berkenoord Vaassen
Feestelijke opening Triton/Huis van de Buurt Vaassen
In gesprek op de markt in Vaassen
Op de markt in Vaassen
Informateur negeert lokale stem gemeente Epe
Scroll naar top