Het laatste nieuws

24 juli 2021

Persvrijheid kan niet zonder verantwoordelijkheid

Logo2020

| Wachtgeld wethouder
Berichten over het wachtgeld van voormalige politieke bestuurders zorgen meestal voor veel reacties en verontwaardiging. Wanneer er ook nog gesuggereerd wordt dat er misbruik van de regeling wordt gemaakt zijn de commentaren niet mis en zelfs terecht.

In een bericht in de Stentor van 23 juli 2021 insinueerde de redactie van die krant dat de afgetreden Eper wethouder Michiel Wiersinga bewust later (een paar dagen na drie maanden) dan nodig was opgestapt om zodoende veel langer (twee jaar in plaats van 6 maanden) van de regeling gebruik te kunnen maken.

De redactie van de Stentor wist dat deze informatie niet juist was. En bij ontkenning daarvan; de redactie had zich hiervan moeten vergewissen, gelet op de ernst van de aantijgingen en de impact van de berichtgeving die was te verwachten. De pers heeft in ons land immers niet alleen veel vrijheid, maar draagt ook verantwoordelijkheid.

Wiersinga wilde doorgaan
Het was de bedoeling van Wiersinga de raadsperiode als wethouder van Nieuwe Lijn te voltooien. Dat had hij op 12 juli (voorbij de drie maanden) nog in een langdurig gesprek met de burgemeester aangegeven. In de week daarna kantelde deze intentie. De gezondheidsklachten en de politieke context, en ook gesprekken met meerdere personen in die periode, hebben tot een andere conclusie geleid, waarna hij zijn ontslag indiende. Van enig boze opzet, zoals gesuggereerd, is geen sprake.

Op dit moment is niet duidelijk of en hoe lang Wiersinga van de wachtgeldregeling gebruik gaat maken. Hij is nog niet eens een week geleden afgetreden. Die keuze is aan de deelnemer van de regeling zelf, en niet aan het gemeentebestuur, inwoners of een politieke partij. Wie het niet eens is met de inkomensondersteuning of vindt dat er aanpassingen nodig zijn moet daarvoor bij zijn politieke vertegenwoordigers in Den Haag zijn; zij bepalen het recht en duur van de uitkering en ook de vele voorwaarden die daaraan zijn verbonden.

Onjuist, voorbarig en hypothetisch
De berichtgeving van de Stentor is niet alleen onjuist maar dus ook op zijn minst voorbarig. Vooral als ook nog eens verondersteld wordt dat dit de gemeente zeker € 145.000 gaat kosten. Het lijkt alsof het hele bedrag al is overgemaakt. Opnieuw hypothetisch en niet feitelijk.

De laatste maanden hebben diverse politieke partijen in Epe op verschillende momenten aangegeven de berichtgeving van de Stentor over de gemeente Epe eenzijdig, negatief en beschadigend te vinden. De betalende abonnees van deze krant zijn hier inmiddels aan gewend. Veel reacties kwamen van mensen buiten de gemeente Epe. Zij zijn nog niet op de hoogte van de nieuwe journalistiek van de redactie van onze regionale krant en gingen er (naar blijkt ten onrechte) van uit dat berichtgeving, vooral bij deze onderwerpen, juist en zorgvuldig is. De ontstane ophef nemen we hen niet kwalijk.

Andere baan
Nieuwe Lijn wenst nogmaals en in de eerste plaats Michiel een goed herstel. Wij vinden het zeer jammer dat hij deze periode niet als wethouder heeft kunnen afronden, zoals hijzelf ook graag wilde, en hopen dat hij snel weer een andere baan vindt.

Deel dit bericht op social media!

Share on facebook
Share on twitter

Recente nieuws

Albert Vos nieuwe fractievoorzitter Nieuwe Lijn
Nieuwe Lijn: onze inspiratiebron is ongewijzigd
Nieuwe Lijn blijft alert op ontwikkelingen Jan Mulderstraat Vaassen
Nieuwe Lijn stelt vragen over nasleep integriteitsonderzoek bestuurders gemeente Epe
Nieuwe Lijn blijft zelfbewust en onafhankelijk actief voor onze samenleving
Nieuwe Lijn niet langer in Eper coalitie
We zijn weer begonnen
Persvrijheid kan niet zonder verantwoordelijkheid
Michiel Wiersinga niet langer wethouder
Scroll naar top