Het laatste nieuws

12 juni 2022

Oppositie, coalitie of subcoalitie

Gemeentehuis_Epe

Dinsdag 7 juni stond de raadsvergadering in het teken van het raadsakkoord, coalitieakkoord en installatie van het nieuwe college. Wij kijken terug op een goede vergadering waar de positie van Nieuwe Lijn goed is neergezet.

Raadsakkoord
Wij spreken onze complimenten uit aan meneer van Hemmen (informateur) en ambtenaren die de wensen van raadsleden zo goed mogelijk hebben verwoord in het raadsakkoord. Ruim voor de raadsvergadering hebben wij kenbaar gemaakt het raadsakkoord niet te ondertekenen. Het raadsakkoord is voor ons te algemeen en te wollig. Het is veel ‘we willen’, maar wat gaan we uiteindelijk doen? Dit hebben wij in het voorproces kenbaar gemaakt richting de andere fracties. Nieuwe Lijn herkent de gemeente Epe niet in het raadsakkoord en het had wat ons betreft een kopie van een andere gemeente kunnen zijn. Wij willen graag zien dat de raad daadkrachtig is en meer gaat doen. Dit lezen wij helaas niet terug in het raadsakkoord.

Coalitieakkoord
Vijf mooie thema’s; inwoners en bestuur, wonen en leefomgeving, maatschappelijke voorzieningen en zorg en ondersteuning en duurzaamheid en lokale economie. Vijf thema’s die ons zeker aanspreken.

Het is goed om te lezen dat er een onderzoek wordt voorgesteld naar het handhavingsuitvoeringsprogramma. Tevens sluiten wij ook helemaal aan bij een gezonde leefstijl, versterken van onderwijs samen met lokale ondernemers en meer inclusie en diversiteit. De weg ernaartoe wekt bij ons enige nieuwsgierigheid. Hoe gaan wij deze weg invullen?

Dan komen de woorden die wij in verkiezingstijd veel gehoord hebben; transparantie, participatie en communicatie. Wij als Nieuwe Lijn zijn benieuwd hoe het nieuwe college transparant onze inwoners tegemoet zal treden en hoe zij de inwoners aan de voorkant gaan betrekken bij haar plannen.

Zoals altijd steunt Nieuwe Lijn voorstellen en plannen die goed zijn voor onze inwoners, bedrijven, verenigingen en instellingen. Wij zijn en blijven positief.

Maar wij houden onze zorgen en vragen. Wat moeten we met teksten over woonlasten onder het landelijk gemiddelde als we de bestaande woonlastenverlichting of de ondersteuning van gezinnen en verenigingen in deze dure tijden afschaffen? De evaluatie van de Jeugdsportsubsidie is en wordt steeds (bewust?) uitgesteld, een eerlijk subsidiebeleid al jarenlang (opzettelijk?) vertraagd. Wat moeten we met een gemeentebreed onderzoek naar kerkgebouwen als de nieuwe coalitie nu al een uitzondering maakt voor één kerkgebouw en deze specifiek benoemt in het coalitieakkoord?

College en alle raadsleden hebben allemaal hetzelfde doel. De gemeente Epe nog mooier maken. De weg er naartoe is voor niemand dezelfde en laten we die de komende vier jaren vooral respecteren.

Of wij nu oppositie, coalitie of subcoalitie zijn, wij willen graag het beste voor onze inwoners. Dat is waar wij al ruim 50 jaar als lokale partij voor staan, voor u en door u.

 

Deel dit bericht op social media!

Recente nieuws

Woningbouw Kerkenland Vaassen
Algemene Ledenvergadering Nieuwe Lijn
Epe steunt slachtoffers aardbevingen Turkije en Syrië
Verkeersveiligheid Pastoorsweg Vaassen
In gesprek met inwoners
Fijne feestdagen!
Begroting 2023-2026 gemeente Epe
Marktdagen Vaassen 2022
Op de markt in Vaassen
Scroll naar boven