Het laatste nieuws

04 november 2021

Nieuwe Lijn: vraagtekens bij koers en keuzes

Logo2020

| De afgelopen periode heeft duidelijk gemaakt dat we leven in onzekere tijden. Terwijl Covid-19 nog lang niet verdwenen is uit ons leven worden we alweer geconfronteerd met nieuwe problemen. Duurdere boodschappen, stijgende benzineprijzen en sterk toegenomen tarieven voor gas en licht.  Oplopende inflatie maar al meer dan 10 jaar geen indexatie van pensioenen. Er is crisis op de woning- en arbeidsmarkt.  Politieke onrust in Den Haag en tegenwoordig ook in Epe: afkeer in plaats van samenwerking, polarisatie waar partnerschap meer passend is. Bij inwoners, verenigingen en vrijwilligers, en ondernemers leven vragen hoe het verder moet. Ook bij Nieuwe Lijn. Tegen deze achtergrond is het lastig om nu al een oordeel over de meerjarenbegroting van de gemeente Epe te geven. We hebben daarvoor nog te veel vragen die nu nog niet beantwoord zijn.

Positief

Positief is dat het college een sluitende meerjarenbegroting heeft aangeboden. Het financiële fundament is sterk en stevig. Het wordt gekenmerkt door op de juiste momenten het goede te doen. Ingrijpen wanneer dat noodzakelijk is en alert zijn op nieuwe ontwikkelingen. Ondersteunen, investeren en stimuleren als dat nodig is en kan. Maar ook rust en ruimte inbouwen om niet meteen politiek in paniek te raken wanneer het tegenzit.

De bakens verzetten

De afgelopen jaren kwam er heel wat Haagse rampspoed op ons af: zoals de ontoereikende budgetten voor jeugdzorg. Daarnaast grote kortingen op de Rijksuitkering en de voor Epe zeer ongunstige herverdeling van het gemeentefonds, onze belangrijkste inkomstenbron. Naast ombuigingen kozen we toen dan ook voor extra belastingverhogingen. Om de Rijksbezuinigingen op te vangen én onze samenleving in stand te houden. Dankzij onze financiële positie konden we desondanks in coronatijd onze inwoners, ondernemers en verenigingen fors ondersteunen. En, het moet gezegd, afgelopen jaar kwam Den Haag royaal over de brug. Onzekerheden blijven maar het eerder verwachte financiële onheil lijkt grotendeels afgewend. Een goed moment dus om de bakens te verzetten en nu de inwoners en onze verenigingen met hun vrijwilligers weer en meer te ondersteunen.

Helaas, meer lasten en minder lusten

Helaas wordt deze keuze niet door het college gemaakt. De OZB wordt juist extra verhoogd. De € 100 ondersteuning per kind bij het lidmaatschap van een (sport)vereniging wordt afgeschaft. De woonlastenverlichting van € 50 per huishouden is dit jaar voor het laatst, daarna een forste stijging van de woonlasten voor al onze inwoners. Het nieuwe subsidiebeleid, waarover de gezamenlijke muziekverenigingen bij ons al de noodklok hebben geluid, is in nevelen gehuld. Het lijkt erop dat onze inwoners en verenigingen moeten rekenen op meer lasten en minder lusten.

Onze keuze

We vragen ons af of we deze koers moeten varen. Het stemt niet overeen met de keuze van Nieuwe Lijn: een stabiel financieel beleid, sociaal sterk en lage lasten. Dat dit wel kan hebben we de afgelopen jaren voldoende bewezen.

Deel dit bericht op social media!

Share on facebook
Share on twitter

Recente nieuws

Woningbouw Oosterhof-Zuid in Vaassen nu echt aangepakt?
Begroting: aandacht Nieuwe Lijn voor Nonnenbos en Molukse gemeenschap in Vaassen
Raadsfracties aan het woord
Nieuwe Lijn morgen op de markt in Vaassen
Nieuwe Lijn: vraagtekens bij koers en keuzes
Albert Vos nieuwe fractievoorzitter Nieuwe Lijn
Nieuwe Lijn: onze inspiratiebron is ongewijzigd
Nieuwe Lijn blijft alert op ontwikkelingen Jan Mulderstraat Vaassen
Nieuwe Lijn stelt vragen over nasleep integriteitsonderzoek bestuurders gemeente Epe
Scroll naar top