Het laatste nieuws

26 september 2021

Nieuwe Lijn: onze inspiratiebron is ongewijzigd

Foto Gemeentehuis Epe_klein_web

| Al vanaf de oprichting in 1970 zijn onze inwoners en ondernemers dé inspiratiebron voor Nieuwe Lijn. Decennialang komen we op voor de mensen in onze dorpen en wijken, voor de vrijwilligers bij onze verenigingen. Onze bevlogenheid heeft ertoe geleid dat we met andere partijen hebben mogen bouwen aan een gemeenschap die naar elkaar omziet; een gemeente waarin goed te leven valt.

De gemeente Epe is sociaal sterk, kent een zeer goed voorzieningenniveau en opvallend lage lasten. Dat willen we behouden en daaraan onze bijdrage blijven leveren.

Overeenstemming over gezamenlijke aanpak
Met onze coalitiepartners hadden we goede afspraken gemaakt om in constructieve samenwerking deze bestuursperiode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen af te ronden. Er was overeenstemming over de aanpak, de werkwijze, de uitvoering. Plotseling veranderde dat, hoewel een gezamenlijke verklaring al op tafel lag. Opeens werden aan Nieuwe Lijn aanvullende eisen gesteld om onze constructieve houding aan te tonen, onze oprechtheid te bewijzen. Op dinsdagmiddag waren we nog betrouwbaar en een vanzelfsprekende samenwerkingspartij, op dinsdagavond opeens niet meer te vertrouwen. Nieuwe Lijn mocht wel meedoen, maar dan monddood en vleugellam. Iedereen begrijpt dat een politieke partij dat niet mag en kan doen.

Raadsdebat
In het raadsdebat van 16 september 2021 werd duidelijk dat de politieke partijen in Epe zonder Nieuwe Lijn verder willen. De voormalige bondgenoten, onder leiding van het CDA, kwamen niet veel verder dan hun vooraf opgestelde (en betwiste) verklaring in te brengen. De oppositiepartijen, VVD en D66, herhaalden hun aversie tegen Nieuwe Lijn. Van de inbreng van Nieuwe Lijn werd slechts kennisgenomen.

De Nieuwe Eper Politiek: afkeer als drijfveer
Duidelijk werd dat in Epe een nieuwe politiek is ontstaan: de afkeer tegen Nieuwe Lijn als dé motivatie voor gezamenlijk bestuur. De Nieuwe Eper politiek die nu als enigen verantwoordelijkheid nemen, want Nieuwe Lijn doet dat niet, volgens hen. De bonte lappendeken van 9 partijen met 17 zetels die “nu de gemeente blijven besturen”, zoals D66 stelde. Daarmee zien ze een grote rol voor zichzelf. De oppositie, die juist zo vaak heeft aangetoond tegen voorstellen te stemmen en plannen te vertragen, zeker als die speelden in het dorp Epe. Waarbij juist Nieuwe Lijn consequent de voorstellen van het college steunde! Wat de voormalige coalitiepartijen er allemaal van vinden is onbekend: op geen enkele website van die partijen is na anderhalve week ook maar enige informatie te vinden.

Het zou zomaar kunnen dat meer mensen de inspiratiebron en resultaten van Nieuwe Lijn hoger waarderen dan de afkeer als drijfveer van de Nieuwe Eper Politiek. Maar dat laten we met een gerust hart over aan onze inwoners en ondernemers.

Deel dit bericht op social media!

Recente nieuws

Op de markt in Vaassen
Oppositie, coalitie of subcoalitie
Hardlopers zijn vaak…..
En ineens krijg je nieuwe buren...
Snoeiwerkzaamheden Berkenoord Vaassen
Feestelijke opening Triton/Huis van de Buurt Vaassen
In gesprek op de markt in Vaassen
Op de markt in Vaassen
Informateur negeert lokale stem gemeente Epe
Scroll naar top