Het laatste nieuws

17 juli 2021

Michiel Wiersinga niet langer wethouder

Foto-Michiel_Wiersinga-webversie

Tot onze grote spijt en verdriet heeft Michiel Wiersinga aan fractie en bestuur van Nieuwe Lijn meegedeeld zijn functie van wethouder neer te leggen. Gezondheidsklachten zijn hiervoor de directe aanleiding. In zijn brief aan de burgemeester en de gemeenteraad stelt hij onder meer: “Gezondheidsproblemen die mij belemmeren mijn werkzaamheden goed uit te voeren en die er mede aan bijdragen dat ik mij minder goed kan inzetten dan gewenst. Ik vind dat onze inwoners en ons gemeentebestuur mogen rekenen op een wethouder die volledig inzetbaar is en niet wordt belemmerd door klachten.”

Groei en positieve ontwikkeling
Uiteraard wenst Nieuwe Lijn Michiel allereerst een goed herstel toe. Dat is het belangrijkste. Zijn vertrek betreuren we in hoge mate. Hoewel hij onverwacht en onvoorbereid instapte als wethouder, na het recente vertrek van Robert Scholten, zagen wij veel groei en een positieve ontwikkeling in zijn functioneren in het dagelijks bestuur van de gemeente Epe. Zelf wijst hij hier ook op: “De afgelopen periode heb ik veel complimenten van u gekregen, tijdens vergaderingen, maar ook daarbuiten. Dat ik ook van verschillende oppositiepartijen complimenten mocht ontvangen over hoe ik mijn werk als wethouder deed en dat ik een zichtbare groei doormaakte, heeft mij goed gedaan. Mijn dank hiervoor.”

Fractievoorzitter Diana Oosterhoff: “Omdat deze situatie zo kortgeleden ontstaan is, heeft Nieuwe Lijn nog onvoldoende tijd gehad om alle gevolgen te kunnen bespreken. Maar deze situatie heeft niets met de coalitie en het coalitieakkoord te maken, dus Nieuwe Lijn zal onveranderd het college bij de uitvoering van het coalitieakkoord daarvan blijven steunen. Na het zomerreces bespreekt Nieuwe Lijn haar visie op de ontstane vacature in het college.”

Plaatselijke samenleving
In zijn brief, die u hieronder kunt lezen, geeft hij een verdere uiteenzetting van zijn vertrek. Hij wijst daarbij ook op de politieke context in Epe, het beschadigen van reputaties en de rol van de pers, met eenzijdige en negatieve berichtgeving en beeldvorming. Ten slotte bedankt hij onze inwoners, het verenigingsleven, de ondernemers en al onze instellingen. “Samen vormen we onze plaatselijke samenleving. Van die gemeenschap blijf ik deel uitmaken en ik hoop snel weer mijn plaats daarin te kunnen invullen.”

 

Hieronder treft u een toelichting aan van Michiel Wiersinga, welke hij richting de gemeenteraad van Epe heeft verstuurd.

Geachte leden van de raad,

Het is een eer dat ik van u in onze mooie gemeente wethouder mocht zijn.

Iedere dag heb ik mij met veel plezier ingezet voor al onze inwoners en het uitvoeren van het beleid dat door u is vastgesteld. De afgelopen periode heb ik veel complimenten van u gekregen, tijdens vergaderingen, maar ook daarbuiten. Dat ik ook van verschillende oppositiepartijen complimenten mocht ontvangen over hoe ik mijn werk als wethouder deed en dat ik een zichtbare groei doormaakte, heeft mij goed gedaan. Mijn dank hiervoor. Het sterkte mij in de opvatting een juiste keuze te hebben gemaakt. Dankzij de goede ambtelijke ondersteuning en de zeer gewaardeerde collegiale begeleiding kon ik mijn taken goed aan.

Op dit moment moet ik echter voor mijn gezondheid kiezen. Gezondheidsproblemen die mij belemmeren mijn werkzaamheden goed uit te voeren en die er mede aan bijdragen dat ik mij minder goed kan inzetten dan gewenst. Ik vind dat onze inwoners en ons gemeentebestuur mogen rekenen op een wethouder die volledig inzetbaar is en niet wordt belemmerd door klachten.

Daarnaast ben ik erg aangedaan door de gebeurtenissen rondom wethouder Jan Aalbers. Ik heb Jan leren kennen als een zeer integer en betrouwbaar persoon. Dat enkele inwoners uit het dorp Epe er samen met een krant voor gekozen hebben om fatsoensnormen te laten varen en voor eigen gewin via Jan Aalbers de gemeente te beschadigen, vind ik onacceptabel. Dat soort praktijken heeft niets met onze democratie, politiek, coalitie of oppositie te maken. Ik wil er dan ook niets mee te maken hebben. In een dergelijke politieke context kan en wil ik niet als wethouder functioneren.

Ik dank u voor de prettige samenwerking de afgelopen periode, maar gezien mijn eigen gezondheid en de gang van zaken rondom Jan Aalbers heb ik in bijgaande brief mijn ontslag ingediend. Een ontslag niet om het werk, maar ook om (politieke) omgevingsfactoren.

Voor mij staan de inwoner en het democratische proces centraal. Maar ik merk ook dat de reputaties van personen en van de gemeente als geheel worden beschadigd. Als dat bewust of opzettelijk gebeurt, dan heb ik daar grote moeite mee.

Waar mensen werken, worden fouten gemaakt. Dit gebeurt natuurlijk ook bij de gemeente Epe, want wethouders en ambtenaren zijn immers mensen. Het zijn overigens wel mensen die zich – en dat verzeker ik u – dag in dag uit inzetten voor het belang van alle inwoners van onze gemeente. Daarbij moeten nu eenmaal keuzes worden gemaakt.

Dat politiek zich niet altijd in de raadszaal afspeelt, begrijp ik als geen ander. Politiek speelt zich ook in de media af. Daar heb ik geen moeite mee. Sterker nog: goede journalistiek is een belangrijke pijler van democratie, daar ben ik zeer van overtuigd. Maar wanneer de media de beeldvorming gaan bepalen door eenzijdige negatieve berichtgeving dan is de samenleving daarmee niet gediend.

Je kunt het inwoners van onze gemeente nauwelijks kwalijk nemen dat een deel van hen op basis hiervan weinig vertrouwen heeft in de gemeente en het gemeentebestuur. Volgens mij is het belangrijk dat we zoeken naar samenwerking in plaats van tegenstellingen te vergroten. Kijken naar wat beter kan, in plaats van afrekenen of grote woorden gebruiken. Het is daarom goed dat de raad de komende tijd bezig gaat met een verbeteragenda.

Ik wil u, de raad, bedanken voor de mooie en leerzame tijd. Graag kom ik u nog eens tegen en praat ik verder met u. Ook wil ik onze coalitiepartners bedanken voor een sterk en sociaal coalitieakkoord en de kans die ik kreeg aan de uitvoering daarvan te mogen werken.

Ik wil natuurlijk ook de leden van het college bedanken voor hun inzet, collegialiteit, professionaliteit en de moeite die ze namen om mij snel vertrouwd te maken met de procedures, interne processen en dossiers. En de tijd die ze beschikbaar stelden om mij in deze functie te begeleiden.

Ook bedank ik alle ambtenaren; ik ben diep onder de indruk geraakt van jullie vakkennis en jullie inzet ten behoeve van het algemeen belang van alle inwoners van onze gemeente. Ik hoop jullie nog eens te zien of te spreken.

Ook wil ik alle leden van Nieuwe Lijn bedanken, niet alleen in politiek opzicht maar voor nog veel meer dingen. Dat zal ik de komende tijd persoonlijk doen. Ik ben jullie als familie gaan zien. Een hechte familie die zich blijvend inzet voor het belang van alle inwoners en er altijd voor elkaar is.

Ten slotte bedank ik onze inwoners, het verenigingsleven, de ondernemers en al onze instellingen. Samen vormen we onze plaatselijke samenleving. Van die gemeenschap blijf ik deel uitmaken en ik hoop snel weer mijn plaats daarin te kunnen invullen.

 

Met vriendelijke groet,

Michiel Wiersinga

Deel dit bericht op social media!

Share on facebook
Share on twitter

Recente nieuws

Albert Vos nieuwe fractievoorzitter Nieuwe Lijn
Nieuwe Lijn: onze inspiratiebron is ongewijzigd
Nieuwe Lijn blijft alert op ontwikkelingen Jan Mulderstraat Vaassen
Nieuwe Lijn stelt vragen over nasleep integriteitsonderzoek bestuurders gemeente Epe
Nieuwe Lijn blijft zelfbewust en onafhankelijk actief voor onze samenleving
Nieuwe Lijn niet langer in Eper coalitie
We zijn weer begonnen
Persvrijheid kan niet zonder verantwoordelijkheid
Michiel Wiersinga niet langer wethouder
Scroll naar top