Het laatste nieuws

23 april 2022

Informateur negeert lokale stem gemeente Epe

Uitslag-2022-zetelverdeling-Gemeente-Epe

Afgelopen woensdag 20 april maakte informateur, Dick van Hemmen, zijn advies bekend betreffende de voorgestelde coalitie in de gemeente Epe. Dit gebeurde tijdens een openbare raadsvergadering. Nieuwe Lijn heeft de gespreksrondes met de informateur als zeer prettig ervaren. Open en constructief. Na een korte terugblik is er, tijdens onze gesprekken, vooral vooruit gekeken naar de komende raadsperiode en hoe wij zien daar onderdeel van te willen zijn. Als 2e partij in de gemeente Epe willen wij zeker onze verantwoording hiervoor nemen.

Voorgestelde coalitie
De door de informateur voorgestelde coalitie bestaat uit CDA, VVD, D66 en SGP/CU. Volgens het voorstel adviseert de informateur dus om Nieuwe Lijn niet deel te laten nemen aan de coalitie in de komende periode. Zoals u zult begrijpen is dit een grote teleurstelling voor onze raads-en bestuursleden. En erger nog; op deze wijze wordt de wens van een groot deel van onze kiezer aan de kant geschoven. Wat ons betreft doet de voorgestelde coalitie dus geen recht aan de uitslag van de verkiezingen. De grootste lokale partij met 4 zetels in de raad wordt uitgesloten van deelname in het dagelijks bestuur van onze gemeente.

Opvallend detail hierin is dat Nieuwe Lijn meer stemmen heeft gekregen dan drie andere beoogde coalitiepartijen, te weten SGP/CU, VVD en D66. Het verslag van de informateur geeft hier geen enkele motivatie voor en is op dit punt zeker niet transparant. Temeer dat zowel uit het verslag blijkt en ook de insteek van Nieuwe Lijn is geweest dat er geen blokkades zijn opgeworpen of partijen op voorhand zijn uitgesloten. Tot op heden is het ons nog altijd onduidelijk welke beweegredenen er zijn voor de informateur om tot dit advies te komen en waarom Nieuwe Lijn wordt buitengesloten.

Lokale partijen niet welkom
Ook vinden wij het opmerkelijk dat 25% van alle inwoners van onze gemeente stemmen op een lokale politieke partij (Nieuwe Lijn en Gemeentebelangen), maar dat hier niet naar wordt geluisterd. Er neemt geen lokale partij plaats in de coalitie. Blijkbaar wordt ervoor gekozen om de keuze van de inwoners bij de verkiezingen te negeren.

Maar wij laten ons niet aan de kant zetten! Met een sterk vernieuwde fractie én bestuur zetten we ons op volle kracht in voor onze inwoners! Onze fractie blijft de stem van onze kiezers en de belangen van onze inwoners behartigen, zoals wij die hebben vastgelegd in ons visiedocument. Dat zal voor ons de leidraad zijn in deze bestuursperiode.

Ondanks dat we het jammer vinden dat de lokale stem en de verkiezingsuitslag genegeerd gaat worden, wensen we het CDA en andere partijen veel succes met het vormen van een college.

Deel dit bericht op social media!

Recente nieuws

Marktdagen Vaassen 2022
Op de markt in Vaassen
Oppositie, coalitie of subcoalitie
Hardlopers zijn vaak…..
En ineens krijg je nieuwe buren...
Snoeiwerkzaamheden Berkenoord Vaassen
Feestelijke opening Triton/Huis van de Buurt Vaassen
In gesprek op de markt in Vaassen
Op de markt in Vaassen
Scroll naar top