Het laatste nieuws

05 juni 2022

Hardlopers zijn vaak…..

Pastoorsweg-Vaassen-statushouders-1

Afgelopen raadsvergadering van 2 juni lag voor ons het verzoek van het college om een bedrag van 2.000.000 euro beschikbaar te stellen voor het tot het stand komen van huisvesting voor Oekraïners, statushouders en andere doelgroepen.

Nieuwe Lijn heeft zich de afgelopen weken verbaasd over de snelheid van het traject. De urgentie is hoog en dat begrijpen wij als geen ander. Nieuwe Lijn is zeker van mening om het huisvestingsprobleem snel en goed aan te pakken. Echter de snelheid om zaken te regelen mag niet tot gevolg hebben dat onze inwoners overvallen worden met, in hun ogen, al genomen besluiten over locaties.

Er is duidelijk sprake van een slechte en onvolledige communicatie tussen inwoners en gemeente. De inwoners hebben een brief ontvangen. Een brief waar wordt medegedeeld dat zij nieuwe buren krijgen. Hoe naïef is de gemeente geweest bij het versturen van de brief? Er was nauwelijks contact te krijgen met de gemeente, er was geen vast contactpersoon voor vragen en er kwamen geen antwoorden tijdens informatiebijeenkomsten. Nieuwe Lijn vindt dat de gemeente dit grote onderwerp te makkelijk is aangevlogen.

Nieuwe Lijn wil graag dat het vraagstuk op een goede manier, met juiste inspraakprocedures en inwonersparticipatie, behandeld gaat worden. Nieuwe Lijn heeft daarom samen met Gemeentebelangen en PvdA een amendement ingediend om de punten 1 tot en met 5 te verwijderen uit het raadsbesluit en te vervangen door het volgende punt: Een krediet beschikbaar te stellen van 200.000 euro excl. BTW voor de inzet van een projectleider en extra ambtelijke ondersteuning t.b.v. de uitvoering van de huisvestingsplannen. Hierdoor kan in ieder geval ambtelijke capaciteit worden aangetrokken om de inwonersparticipatie op juiste wijze uit te voeren zodat omwonenden op een juiste en transparante wijze worden betrokken bij de plannen in hun leefomgeving.

Juist met een goede manier van communiceren en burgerparticipatie, doen we wat er in het raadsakkoord wordt beloofd. Echter als wij op deze manier doorgaan staan wij als gemeente Epe al 3-0 achter. Helaas is het amendement verworpen en is het raadsbesluit, met 7 tegen en 14 voor, aangenomen. Dit betekent dat het complete geldbedrag beschikbaar is gesteld voor de huisvesting Oekraïners, statushouders en andere doelgroepen. Nieuwe Lijn maakt zich zorgen om de omwonenden die letterlijk ziek zijn van de manier van communicatie vanuit de Gemeente Epe. Wij hopen dat het nieuwe college meeneemt dat zij een achterstand van 3-0 in te halen hebben.

Pastoorsweg Vaassen Huisvesting Statushouders

 

 

 

 

Deel dit bericht op social media!

Recente nieuws

Fijne feestdagen!
Begroting 2023-2026 gemeente Epe
Marktdagen Vaassen 2022
Op de markt in Vaassen
Oppositie, coalitie of subcoalitie
Hardlopers zijn vaak…..
En ineens krijg je nieuwe buren...
Snoeiwerkzaamheden Berkenoord Vaassen
Feestelijke opening Triton/Huis van de Buurt Vaassen
Scroll naar boven