Het laatste nieuws

08 maart 2023

Epe steunt slachtoffers aardbevingen Turkije en Syrië

Aardbeving_Turkije_Syrie

De gemeenteraad van Epe heeft het college tijdens de laatste raadsvergadering onder meer opgeroepen om te onderzoeken of er mogelijkheden zijn voor Turkse en Syrische inwoners in onze gemeente om getroffen familieleden tijdelijk thuis op te vangen.

Dit naar aanleiding van de verschrikkelijke aardbeving in zuidelijk Turkije en noordelijk Syrië, waarbij meer dan 50.000 doden zijn gevallen en honderdduizenden mensen gewond en dakloos zijn geraakt. Ook gaf de gemeenteraad opdracht om € 1 per inwoner te doneren aan giro 555 voor ondersteuning aan de getroffenen, voor noodhulp en medische voorzieningen.

Initiatief Nieuwe Lijn

De oproep, in de vorm van een gezamenlijke motie, was een initiatief van Nieuwe Lijn, dit van wege de grote betrokkenheid van met name de Turkse gemeenschap in onze gemeente en de onvoorstelbare humanitaire ramp die zich voltrok. De motie werd daarom mede met een groot aantal andere fracties ingediend, alleen FvD stemde tegen. PvdA was tijdens deze stemming niet aanwezig.

Jammer

De fractie van het CDA stemde wel in met de motie, maar wilde deze niet mede indienen omdat Nieuwe Lijn initiatiefnemer was. In plaats daarvan werd door de landelijke partij verwijtend teruggekeken naar de vorige bestuursperiode. Hoe deze partij invulling wil geven aan de zogenoemde verbeteragenda, waarin een cultuuromslag en betere verhoudingen worden nagestreefd, is velen in de raad een raadsel. Gemeentebelangen Epe verzuchtte op hun Facebookpagina: “De raadsvergadering van gisteravond gaf aan dat werken als één raad heel erg moeilijk is. Wij als gemeentebelangen Epe vinden het jammer dat een goed doel gebruikt wordt om elkaars vliegen af te vangen”.

(foto bij artikel: Nu.nl)

Deel dit bericht op social media!

Recente nieuws

Woningbouw Kerkenland Vaassen
Algemene Ledenvergadering Nieuwe Lijn
Epe steunt slachtoffers aardbevingen Turkije en Syrië
Verkeersveiligheid Pastoorsweg Vaassen
In gesprek met inwoners
Fijne feestdagen!
Begroting 2023-2026 gemeente Epe
Marktdagen Vaassen 2022
Op de markt in Vaassen
Scroll naar boven