Het laatste nieuws

29 mei 2022

En ineens krijg je nieuwe buren...

Logo NL

Afgelopen maand kregen verschillende inwoners in onze gemeente deze mededeling. Een koude brief op de mat met hierin de aankondiging dat naast, achter of voor hun huis tijdelijke onderkomens worden aangelegd. Tijdelijke onderkomens voor een periode van 5-10 jaar.

De duidelijkheid in de brief was niet veel meer dan dat. Maar de oproep vanuit de gemeente Epe was, ‘heb je hier vragen over, dan ben je van harte welkom tijdens één van de drie informatieavonden op resp. 16, 17 of 18 mei.’ Als inwoner van mijn gemeente zou ik mij rot schrikken. Naar verwachting 5 units met resp. 20 bewoners worden aangekondigd in jouw directe woonomgeving. Zonder eerdere aankondiging, zonder een dialoog en zeker zonder hoor en wederhoor. De informatieavonden bleken helaas een teleurstelling. Geen antwoorden op de vele vragen, vage toezeggingen en geen alternatieven.

Aanwezige omwonenden
In de afgelopen commissievergadering kregen raadsleden een voorstel ter besluitvorming voorgelegd. Een voorstel met hierin het verzoek om 2 miljoen euro vrij te maken voor het huisvesten van Oekraïense vluchtelingen, maar ook voor statushouders en overige tijdelijke woningzoekenden. Tijdens deze vergadering waren veel omwonenden aanwezig, die het tegengeluid wilden laten horen. Burgerparticipatie? In gesprek zijn? Waarom deze locaties? Alternatieven? Dit waren een aantal van de vragen die tijdens deze avond aan de orde kwamen.

In gesprek!
Naar aanleiding van deze signalen en eerdere gesprekken met omwonenden, heeft Nieuwe Lijn gesprekken gevoerd met verschillende omwonenden die het aangaat. Het doet heel veel met inwoners. Je niet gehoord voelen, het overvallen worden door je eigen gemeente en de vele onduidelijkheid die er nu is maken dat mensen zich er letterlijk ziek door voelen. Voor de inwoners is het niet zozeer de komst van nieuwe buren, maar wel de hoeveelheid nieuwe buren en vooral het onverwachte moment en de snelheid waarmee dit moet gebeuren. In sommige straten is er zelfs een stijging van 75% van het aantal inwoners, een hele grote impact!

Besluitvorming
De leden van de raad wordt donderdag gevraagd om te besluiten over het te besteden bedrag van 2 miljoen euro. Dit besluit staat los van de locaties waar de tijdelijke units gepland staan. En dat maakt het extra lastig om hier nú een goed besluit over te nemen. Wij hebben net als onze inwoners nog veel vragen. Is er locatieonderzoek gedaan, gezocht naar alternatieven, is er bodemonderzoek gedaan op de locaties, zijn de units wel te verkrijgen (het voorstel zegt dat er schaarste is), maar vooral; welke alternatieven zijn er in een definitieve aard te realiseren ipv tijdelijke locaties. Immers levert het extra kosten op voor nu, maar ook voor de toekomst (onderhoud en ook weer afbreken).

Gedegen onderzoek noodzakelijk
Reden voor Nieuwe Lijn om de fracties binnen de raad te vragen om het agendapunt door te schuiven naar het nieuwe college. Het nieuwe college kan dan dit traject op de juiste manier opstarten. Door middel van een gedegen locatieonderzoek, de juiste inzet van burgerparticipatie en een onderzoek naar de haalbaarheid. Wij rekenen erop dat de overige fracties er net zo naar kijken als wij. Ja! Er is een woningtekort, Ja! Ook onze gemeente ontvangt vluchtelingen met open armen, Ja! Dit moet snel gebeuren. Maar nee! niet ten koste van zorgvuldigheid en niet zonder een goede inspraak door onze inwoners.

Wordt vervolgd…

 

Deel dit bericht op social media!

Recente nieuws

Algemene Ledenvergadering Nieuwe Lijn
Epe steunt slachtoffers aardbevingen Turkije en Syrië
Verkeersveiligheid Pastoorsweg Vaassen
In gesprek met inwoners
Fijne feestdagen!
Begroting 2023-2026 gemeente Epe
Marktdagen Vaassen 2022
Op de markt in Vaassen
Oppositie, coalitie of subcoalitie
Scroll naar boven