Het laatste nieuws

15 november 2022

Begroting 2023-2026 gemeente Epe

Begrotingsfoto-Fractiecolumn

In de begroting 2023-2026 lezen we dat het college voor de komende jaren een sluitende begroting klaar heeft staan, maar wel een met veel onzekerheden, want wat is het effect van de herijking van de algemene uitkeringen hoeveel extra geld krijgt Epe van ons kabinet voor de jeugdzorg?

Ruim 50 jaar staat Nieuwe Lijn voor onze inwoners. De begroting zoals hij er nu ligt is grotendeels door ons jaren gesteund. Echter stond in deze jaren onze inwoner centraal. Dat missen wij in de huidige begroting.

Lasten inwoners
In het raadsakkoord, welke niet door Nieuwe Lijn is ondertekend omdat het nietszeggend en vaag is, wordt gesproken over bijvoorbeeld, “de inwoner (samenleving) staat centraal” en “wij gaan proberen de lasten voor onze inwoners laag te houden”. De coalitie en daarmee het college geeft in de begroting de voorkeur aan het vullen van reserves en het extra investeren in haar interne organisatie met maar liefst een bedrag van 19 miljoen euro. Zij kiezen er met al haar financiële mogelijkheden niet voor om het haar inwoners makkelijker te maken.

In plaats daarvan zullen de lasten voor onze inwoners stijgen, in ieder geval met 5%. Maar ook andere keuzes zorgen ervoor dat onze inwoners met hogere kosten worden opgezadeld. Zo verdwijnt de 50 euro korting op de gemeentelijke belastingen, terwijl op dit moment een hogere korting beter op zijn plaats is. Op deze wijze maakt het college het leven voor onze inwoners met de laagste inkomens, maar ook de middengroep, in deze financieel moeilijke tijden nog moeilijker.

Subsidiebeleid
In deze begroting neemt het college een verhoging op voor het subsidiebudget ten behoeve verenigingen op. Er wordt 54.000 euro aan het bestaande budget toegevoegd. Het bestaande subsidiebudget voor verenigingen ed. is nu 185.000 euro.

Van de afgeschafte stimuleringsregeling jeugd vinden wij niets terug, terwijl het belangrijke vrijwilligerswerk bij al onze verenigingen door allerlei regelgeving steeds moeilijker wordt en meer vraagt van onze vrijwilligers. Daarnaast bereiken ons signalen van ouders en sportclubs dat de ouders de hoge kosten niet meer kunnen betalen en de sportverenigingen het ledenaantal terug zien lopen.

De waardering voor onze vrijwilligers vindt Nieuwe Lijn mager, terwijl het vrijwilligerswerk een belangrijk gegeven is, het is het cement van onze gemeenschap.

Onderwijshuisvesting
In deze begroting wordt weer veel geld gereserveerd voor de onderwijshuisvesting. Op dit moment is het potje al rijkelijk gevuld met ruim 8 miljoen euro. Het college wil de komende 4 jaar dit verdrievoudigen tot een bedrag van ruim 23 miljoen euro. Projecten waar dit geld voor gereserveerd staat komen niet van de grond, neem als voorbeeld de te renoveren/nieuw te bouwen RSG in Epe. Hier wordt al jaren over gesproken maar komt niet tot een definitief (ver)bouwen van een nieuwe school.

Wonen
Ook in deze begroting is het onderwerp wonen opgenomen. De focus bij dit onderwerp ligt op voldoende en betaalbare woningen voor inwoners in iedere levensfase. Er zijn een aantal woningbouwprojecten, zoals nieuwbouw Dekamarkt met daarboven huurappartementen, het Sprengenparc met koop- en huurwoningen en natuurlijk de uitbreiding van de Oosterhof. Daarnaast zijn er nog andere projecten die worden voorbereid maar door diverse redenen niet (kunnen) worden uitgevoerd. Langdurige onderzoeks- en bezwaarprocedures zorgen ervoor dat onze woningbouw niet van de grond komt. Woningzoekenden in onze gemeente moeten daardoor onnodig lang wachten op een voor hen geschikte woonruimte. Goede betrokkenheid van omwonenden zal er voor zorgen dat projecten sneller gerealiseerd gaan worden.

Wij zijn natuurlijk ook erg benieuwd naar de effecten van de stikstof uitspraak op de woningbouw in onze gemeente.

Nieuwe Lijn is blij met een aantal wijzigingen op de begroting 2023-2026, die m.b.v. moties en amendementen zijn bereikt, maar ziet onvoldoende reden om deze begroting te steunen.

Deel dit bericht op social media!

Recente nieuws

Woningbouw Kerkenland Vaassen
Algemene Ledenvergadering Nieuwe Lijn
Epe steunt slachtoffers aardbevingen Turkije en Syrië
Verkeersveiligheid Pastoorsweg Vaassen
In gesprek met inwoners
Fijne feestdagen!
Begroting 2023-2026 gemeente Epe
Marktdagen Vaassen 2022
Op de markt in Vaassen
Scroll naar boven