Het laatste nieuws

14 juli 2017

Lijntje week 29 - 2017

Het miljoen van De Vries uit Vaassen

Het is nog maar de vraag of de inwoners van de gemeente Epe volgend jaar veel minder woonlasten gaan betalen dan volgens Nieuwe Lijn mogelijk is en heeft voorgesteld. Een daling van € 50 tot € 75 per huishouden is denkbaar, maar zou door het college bij de begrotingsbehandeling verder moeten worden uitgewerkt. De meeste landelijke partijen volgden Nieuwe Lijn en D66 niet om nu al de zekerheid te bieden om de extra lasten die huishoudens via de energierekening betalen aan hen terug te geven. Dat kan nu, want de gemeente Epe heeft alleen dit jaar al ruim € 2,2 miljoen van de nutsbedrijven terugontvangen via de zogenaamde precarioheffing.

 

 

 

Nieuwe Lijn vindt simpel en consequent dat wat naar onze mening door onze inwoners ten onrechte en teveel aan hen, door energiebedrijven in rekening is gebracht, terugbetaald moet worden. We blijven ons er voor inzetten en gaan uit van het welslagen van Nieuwe Lijn op dit onderwerp want verschillende partijen hebben al aangegeven om ons voorstel te volgen. Om politieke redenen stemden zij tegen ons amendement (wijzigingsvoorstel) maar kwamen met een eigen motie (oproep) die hetzelfde uitgangspunt kent. De argumenten daarvoor waren warrig en tegengesteld. Zij willen nu met voorrang het geld besteden aan leuke dingen en wensenlijstjes zoals klompenpaden of investeringen met een sociaal maatschappelijk karakter, wat dat in vredesnaam ook moge betekenen.

 

 

 

Burgers de dupe

In 2014 stelde Nieuwe Lijn bij de begrotingsbehandeling voor om opnieuw nader onderzoek te doen naar de invoering van de precarioheffing op kabels en leidingen. Nutsbedrijven moeten dan betalen voor het recht dat zij deze in gemeentegrond mogen leggen. Het is natuurlijk een belachelijke heffing en deze wordt daarom dan ook op last van de Minister afgeschaft. Want de kosten die de nutsbedrijven moeten maken worden gewoon aan de huishoudens via de energierekening teruggehaald.

 

 

De burgers zijn hiervan dus de dupe. Probleem is echter dat de nutsbedrijven die kosten aan alle gebruikers doorberekenen, ook aan de inwoners van gemeenten die deze heffing niet kennen. Epenaren betalen al wel jarenlang de heffing aan de nutsbedrijven, maar de gemeente Epe ontving zelf niets terug. De landelijke politiek in Den Haag hield jarenlang de gemeenten en de inwoners aan het lijntje door te suggereren hieraan een einde te maken, maar deden in werkelijkheid niets.

 

 

 

Eén, twee of dertien miljoen

Onze fractievoorzitter René de Vries stelde in 2014 daarom voor om wel in te grijpen en ook in Epe dan maar een dergelijke heffing in te voeren. Deze zou mogelijkerwijs een € 1 miljoen kunnen opleveren.  De Stentor meldde destijds dan ook: “De Vries vindt een miljoen”. Het college is hiermee aan de slag gegaan en met resultaat: de opbrengst is in ieder geval zelfs € 2,2 miljoen en kan in het gunstigste geval oplopen tot ruim € 13 miljoen. Of dit gebeurt is onduidelijk omdat er nog verschillende rechtszaken lopen. Wel duidelijk is dat de regeling gelukkig wordt afgebouwd en over enkele jaren geheel verdwenen is. Hoe dan ook is en blijft Nieuwe Lijn van mening dat wat terugbetaald kan worden aan onze inwoners ook daadwerkelijk moet worden teruggegeven. In november bij de begrotingsbehandeling gaan we dit definitief besluiten, de inzet van Nieuwe Lijn blijft daarop gericht.

 

 

 

Het laatste lijntje, we stoppen er in deze vorm mee na bijna 40 jaar

De gemeenteraad is op reces en de werkzaamheden liggen even stil. Dit is dan ook het laatste lijntje van dit jaar, in augustus gaan we weer verder. We komen dan bij u terug met deze informatierubriek, maar anders dan dat u al tientallen jaren gewend bent. Na de zomer starten we met een nieuwe opzet. Onze actuele informatie plaatsen we op onze website, www.nieuwelijn.nl en delen we via de sociale media, zoals onze goedbezochte Facebookpagina of via Twitter.

 

 

In het Vaassens Weekblad gaan we verder met columns. Onze raadsleden, de wethouder, het bestuur en nieuwe kandidaten schrijven wekelijks wat hen bezighoudt of inspireert. Uiteraard met een link naar de actuele politiek, Nieuwe Lijn en de gebeurtenissen binnen onze gemeente. Ze zijn korter dan deze teksten, maar meer met een persoonlijke invalshoek. Voor feiten, actualiteiten en achtergronden blijven onze eigen informatiekanalen natuurlijk en zoals gemeld volop beschikbaar.

 

 

 

Contactpersoon: R. de Vries, rdevries@epe.nl

Nieuwe Lijn is ook via het internet te bereiken: www.nieuwelijn.nl , e-mail: info@nieuwelijn.nl

Deel dit bericht op social media!

Share on facebook
Share on twitter

Recente Lijntjes

Lijntje week 37 - 2017
Lijntje week 36 - 2017
Lijntje week 28 - 2017
Lijntje week 27 - 2017
Lijntje week 26 - 2017
Lijntje week 25 - 2017
Lijntje week 24 - 2017
Lijntje week 23 - 2017
Lijntje week 22 - 2017
Scroll naar top