Het laatste nieuws

11 juli 2017

Lijntje week 28 - 2017

lelystad airport

Dreiging vliegroutes boven Vaassen, Emst en Epe blijft bestaan

Hoewel de gemeente Epe samen met omliggende gemeenten en de provincie Gelderland wil optrekken om de vliegroutes boven onze omgeving te voorkomen of de gevolgen te beperken, is de kans van succes daarop erg klein. Noch voor de gemeente Epe als betrokken overheid noch voor de inwoners van onze dorpen bestaan er mogelijkheden voor bezwaar of beroep tegen het aanwijzingsbesluit van de staatssecretaris. Dat bleek uit de beantwoording van vragen van Nieuwe Lijn over deze kwestie in de raadsvergadering van 6 juli.

 

 

Dit najaar worden de beoogde vliegroutes, waaronder de westelijke route die rakelings langs Vaassen en Emst gaat alsmede over het dorp Epe vliegt, verder uitgewerkt en in 2018 definitief via een aanwijzingsbesluit vastgelegd. Voorlopig blijft de dreiging voor Vaassen, Emst en Epe bestaan en als alles toch doorgaat worden we geconfronteerd met 60 vliegtuigen per dag en avond die op 1.800 meter overvliegen. De gevolgen daarvan zijn thans nog onbekend maar worden nu door de gemeente Epe in beeld gebracht.

 

 

Pas eind juni 2017 werden de gemeenten en de provincies Gelderland en Overijssel geconfronteerd met deze nieuwe vliegroutes. Tot dan leken de routes niet over de gemeente Epe te gaan maar zou het vliegverkeer van Lelystad langs de IJssel worden afgewikkeld. Ook vliegveld Teuge zou worden ontzien maar moet nu vrezen voor opheffing en faillissement  van vele aldaar gevestigde bedrijven. Overheden, bedrijven, de politiek op alle niveaus werden overvallen met deze onverwachte en onverkwikkelijke ontwikkelingen en het zeer discutabele proces en procedure.

 

 

 

Pas op

Nieuwe Lijn heeft aangedrongen op samenwerking met andere overheden over dit onderwerp, alhoewel de belangen niet allemaal gelijk lopen. Onze buurgemeenten hebben niet alleen te maken met dezelfde consequenties maar zijn bovendien ook aandeelhouder, en daarmee financieel belanghebbende, van het regionale vliegveld. Wie zegt ons niet dat om Teuge te sparen de routes straks niet allemaal over de kernen Vaassen, Emst en Epe worden geleid? Kortom, attentie is geboden want de combinatie van landelijke politiek, eigen belang en verborgen agenda ’s wekt in dit dossier tot nu toe niet het meeste vertrouwen. Nieuwe Lijn heeft ook gevraagd naar de concrete gevolgen van deze plannen voor onze inwoners. Dat is nu nog niet bekend. De intergemeentelijke milieudienst OVIJ heeft opdracht gekregen uit te zoeken wat de gevolgen zijn voor de geluidsbelasting, de uitstoot van stikstof en de concentraties fijnstof.

 

 

 

Ongekende aantallen

Het is duidelijk dat het onderwerp enorm leeft onder onze inwoners en bij vele anderen. Met een artikel van Nieuwe Lijn hierover op Facebook werden in enkele dagen meer dan 9.000 personen bereikt, het bericht werd meer dan 40 keer gedeeld en voorzien van tientallen reacties. Meestal worden met onze berichten zo ‘n 2.000 á 3.000 personen bereikt. Dat is op zich al uniek omdat we als lokale partij uitsluitend zelfgeschreven berichten plaatsen die zich richten op onze inwoners en achterban. Het vullen van de pagina ’s met allerlei doorgeplaatste en -gelinkte berichten van anderen is bij Nieuwe Lijn niet aan de orde.

 

 

 

Vaassens monument Dorpsstraat niet met sloop bedreigd

Het bericht in het Vaassens Weekblad van 30 mei 2017 over de geschiedenis van de familie Palm uit Vaassen en waarin werd gemeld dat het pand Dorpsstraat 71 in Vaassen (het witte boerderijtje met uitzendbureau) gesloopt zou worden is volkomen uit de lucht gegrepen. Dat meldt het college in antwoord op vragen van Nieuwe Lijn hierover. Bij de gemeente zijn geen sloopplannen of nieuwe ontwikkelingen bekend maar meldt daarentegen dat de huidige eigenaar zich inzet om het pand de monumentenstatus te geven.

 

 

In het artikel werd onder andere beschreven dat de familie Palm in 1969 het pand Dorpsstraat 73 aan de gemeente Epe verkocht. Dit pand is gesloopt ten behoeve van rioleringswerkzaamheden en de reconstructie van de Kosterstraat en Dorpsstraat. Het artikel besloot als volgt: “En nu heeft  de gemeente Epe weer een nieuw plan in voorbereiding, om het mogelijk te maken het naastgelegen historische pand aan de Dorpsstraat 71 in Vaassen ook af te kunnen breken en te vervangen door een vierkante blokkendoos!” Daarvan blijkt dus gelukkig totaal geen sprake. De antwoordbrief van het college is na te lezen op onze website, www.nieuwelijn.nl

 

 

 

Contactpersoon: R. de Vries, rdevries@epe.nl

Nieuwe Lijn is ook via het internet te bereiken: www.nieuwelijn.nl , e-mail: info@nieuwelijn.nl

Deel dit bericht op social media!

Share on facebook
Share on twitter

Recente Lijntjes

Lijntje week 37 - 2017
Lijntje week 36 - 2017
Lijntje week 29 - 2017
Lijntje week 27 - 2017
Lijntje week 26 - 2017
Lijntje week 25 - 2017
Lijntje week 24 - 2017
Lijntje week 23 - 2017
Lijntje week 22 - 2017
Scroll naar top