Het laatste nieuws

07 juli 2017

Lijntje week 27 - 2017

vaassen-ontwerpDorpsstraatnoord2017

 Waardering voor herinrichtingsplan Vaassen

Veel inwoners van Vaassen hebben zich in de Dorpskerk laten informeren over de herinrichtingsplannen van het centrum van Vaassen. Er is waardering voor de gepresenteerde vernieuwing van de Dorpsstraat en Markt, alsmede voor de verbinding met Daams’ Molen. De aangepaste verkeersstructuur die uitgaat van het weer toelaten van auto ’s op de Dorpsstraat kon in heel veel gevallen rekenen op instemming en begrip. Nu de schetsen gereed zijn lijkt de aandacht zich te verleggen naar de invulling van de zogenaamde ontwikkellocaties Wielink (bibliotheek en woningen), Dekamarkt (nieuw en groter) en de huidige bibliotheek (appartementengebouw). Naast complimenten en goedkeuring zijn er ook de nodige kritische geluiden en verbeterpunten gehoord.

 

 

Nieuwe Lijn is blij met het toegenomen enthousiasme over de plannen, het verbeterde draagvlak, maar wil ook enkele aandachtspunten niet onvermeld laten. Het gaat hierbij om de terugkeer van de auto op de Dorpsstraat, de aansluiting van de Dorpsstraat op de Deventerstraat/Emsterweg en de omwonenden van de ontwikkellocaties.

 

 

 

De afgelopen periode is veel tijd besteed aan de voorbereiding van de plannen en aan overleg met allerlei betrokkenen. Dit gebeurde via klankbordgroepen van belanghebbenden en aanwonenden, met ondernemers en via het zogenaamde Convenantenoverleg over de uitvoering van de Structuurvisie van het centrum van Vaassen. Nieuwe Lijn heeft het college complimenten gemaakt over deze intensieve en zorgvuldige aanpak en opgeroepen tot draagvlak bij iedereen voor een brede instemming. Dat is gelukt.

 

 

 

Kritisch maar begripvol

Hoewel er veel waardering is zijn er zeker kritische geluiden gehoord. Niet iedereen is blij met de terugkeer van de auto in de Dorpsstraat. Nieuwe Lijn heeft aan dit aspect al eerder aandacht besteed. Inwoners vinden het jammer dat het autovrije deel, ook al is het maar een kort gedeelte, wordt opgegeven. De nieuwe plannen zijn voor hen een halfbakken oplossing en een gemiste kans. Toch is er ook wel begrip voor deze stap omdat deze op veel steun mag rekenen.

 

 

In het verlengde hiervan zijn er zorgen of de noordelijke aansluiting van de Dorpsstraat op de Deventerstraat en Emsterweg bij het toegenomen verkeer nog wel voldoet. Nu al vinden veel weggebruikers het een lastig punt, de vraag is of meer autoverkeer de situatie verbetert of juist nog moeilijker maakt. Zeker een aandachtspunt waar de gemeente volgens een Nieuwe Lijn serieus moet kijken. Bewoners rondom de Beatrixweg zijn bezorgd over de ontwikkelingen rondom de locatie van de huidige bibliotheek. Wanneer deze instelling is verhuisd naar de Wielinklocatie komt op de achter te laten plek een appartementengebouw. Op basis van de getoonde schetsen en in deze fase is daarvan nu nog niet veel te zeggen. Maar helder is wel dat de omwonenden van alle drie de ontwikkellocaties goed en tijdig moeten worden meegenomen in de ingrepen die hun omgeving gaan plaatsvinden.

 

 

 

Meer informatie

Op de website van Nieuwe Lijn is het papieren ontwerp te bekijken en op onze Facebookpagina staat een 3D animatiefilm over de centrumplannen.

 

 

 

Merkwaardig

Vanzelfsprekend was het niet aan politieke partijen, en ook niet aan Nieuwe Lijn, om zich de afgelopen maanden in deze besprekingen en oplossingsgerichte gesprekken te mengen. De politiek behoort dan zijn plaats te kennen en de juiste afstand in acht te nemen. Belanghebbenden, ondernemers en het college waren aan zet. Merkwaardig was dan ook de berichtgeving van een landelijke partij uit Epe die naar buiten bracht dat deze partij “de laatste tijd veel afgestemd heeft met de ondernemers”, wat daarmee ten onrechte moet worden gesuggereerd is wel duidelijk.

 

 

 

In augustus staat Nieuwe Lijn weer op de markt

Afgelopen zaterdag waren we niet aanwezig op de markt in Vaassen, dit vanwege het aangekondigde slechte weer. In augustus zijn we wel weer present. We melden de juiste datum hiervoor op tijd.

 

 

 

Contactpersoon: R. de Vries, rdevries@epe.nl

Nieuwe Lijn is ook via het internet te bereiken: www.nieuwelijn.nl , e-mail: info@nieuwelijn.nl

Deel dit bericht op social media!

Share on facebook
Share on twitter

Recente Lijntjes

Lijntje week 37 - 2017
Lijntje week 36 - 2017
Lijntje week 29 - 2017
Lijntje week 28 - 2017
Lijntje week 26 - 2017
Lijntje week 25 - 2017
Lijntje week 24 - 2017
Lijntje week 23 - 2017
Lijntje week 22 - 2017
Scroll naar top