Het laatste nieuws

26 juni 2017

Lijntje week 26 - 2017

Vaassen-centrum

Gehoor aan oproep Nieuwe Lijn over centrum Vaassen

Binnen een week na de oproep van Nieuwe Lijn voor meer draagvlak bij de herinrichting van het centrum van Vaassen hebben het college en de Ondernemersvereniging Vaassen hieraan positief gehoor gegeven. Uit persberichten blijkt dat er nu een plan ligt dat gedragen wordt door de Vaassense ondernemers en voorziet in investeringen van € 3 miljoen, het ontwikkelen van de Wielinklocatie (bibliotheek en appartementen), een nieuwe Dekamarkt en de mogelijkheid om de Dorpsstraat met de auto in noordelijke richting te gebruiken. De paaltjes bij de boekhandel worden dan verwijderd. Op 28 juni is van 17.00 uur tot 20.00 uur in de Dorpskerk in Vaassen tijdens een voor iedereen toegankelijke inloopavond met de presentatie van de plannen. Nieuwe Lijn hoopt dat onze oproep tot draagvlak ook door de inwoners van Vaassen wordt beantwoord.

 

 

 

“De fractie van Nieuwe Lijn zegt volmondig ja tegen de volledige uitvoering van de herinrichting van het centrum van Vaassen. Die is belangrijk en nodig.” Dat zei onze fractievoorzitter René de Vries donderdag 15 juni bij de behandeling van de Perspectiefnota, waarin de koers wordt bepaald voor de gemeentelijke begroting van volgend jaar. Hij vroeg aan het college om binnen de afspraken die er met de Ondernemersvereniging in Vaassen zijn gemaakt en de besluiten die de gemeenteraad bij de Structuurvisie centrum Vaassen heeft genomen, nog eens nadrukkelijk te kijken of de aanstaande herinrichting ook verbeteringen of aanpassingen mogelijk maakt met betrekking tot verkeer, fietsers en auto ‘s.” Uit de eerste berichten blijkt dat dit is gebeurd.

 

 

In al onze beschouwingen en vele publicaties schenken we aandacht aan het centrum van Vaassen en de herinrichting ervan. Het is immers voor iedereen en voor ons een zeer belangrijk thema. Dat onze fractie dat ook nu bij de Perspectiefnota weer deed is vanzelfsprekend: “Het is heel belangrijk dat in samenwerking met alle belanghebbenden (zoals ondernemers, bewoners, inwoners, eigenaren van gebouwen en monumenten alsmede organisatoren van evenementen) een groot draagvlak is voor de uitwerking van de herinrichting. Nu is immers het moment dat deze plannen worden ontwikkeld en waarover binnenkort besluiten worden genomen.”

 

 

 

Auto weer te gast in gehele Dorpsstraat

Nieuwe Lijn constateert dat de discussie van de auto in het centrum van Vaassen nog steeds voortduurt. Veel mensen zijn blij met de huidige situatie waarbij het doorgaande verkeer is geweerd en ook de noordkant van de Dorpsstraat voor een deel autovrij is. Anderen menen dat het doorgaande verkeer terecht niet meer mogelijk is maar dat terughoudend gebruik van de Dorpsstraat in noordelijke richting door auto ’s kan worden toegestaan. Uit de bijeenkomst, in januari dit jaar in de Dorpskerk, en uit de ingediende inspraaksuggesties daarna bleek dit ook. Uit de plannen die nu via de pers naar buiten zijn gebracht blijkt dat het autoverkeer vanuit de Jan Mulderstraat weer naar links én rechts mag afslaan. De auto is dan weer gast in de gehele Dorpsstraat, de rood-witte paaltjes verdwijnen. We gaan ervan uit dat herinrichtingsmaatregelen zorgen dat dit op verantwoorde en terughoudende wijze gebeurt en dat de Dorpsstraat niet opnieuw een doorgaande weg wordt.

 

 

 

Eind juni presentatie plannen door college

Op woensdag 28 juni worden de vernieuwingsplannen van het centrum door het college gepresenteerd. Daarna neemt het college een besluit. Bij de begrotingsbehandeling in november van dit jaar is de gemeenteraad dan aan de beurt om de plannen te voorzien van een verdere financiële aanvulling, naast de € 2 miljoen die reeds beschikbaar is. Gerekend wordt ook op bijdragen van de provincie Gelderland, opbrengsten van gemeentelijke gronden en budgetten van particuliere investeerders die de gemeente kan inzetten. De investering in de herinrichting van de openbare ruimte bedraagt dan, los van particuliere investeringen, ruim € 3 miljoen. Een uitgebreider artikel is te vinden op onze website www.nieuwelijn.nl

 

 

 

Zaterdag 1 juli Nieuwe Lijn weer op de markt

Traditiegetrouw zijn we zaterdag 1 juli weer van 10.00 uur tot 12.00 uur op de Markt in Vaassen aanwezig. Bestuurs- en raadsleden en de wethouder zijn aanwezig om u te ontmoeten en te spreken over bijvoorbeeld het centrum van Vaassen, het bestemmingsplan van Emst of over de door Nieuwe Lijn voorgestelde verlaging van de woonlasten voor onze inwoners.

 

 

 

Contactpersoon: R. de Vries, rdevries@epe.nl

Nieuwe Lijn is ook via het internet te bereiken: www.nieuwelijn.nl , e-mail: info@nieuwelijn.nl

Deel dit bericht op social media!

Recente Lijntjes

Lijntje week 37 - 2017
Lijntje week 36 - 2017
Lijntje week 29 - 2017
Lijntje week 28 - 2017
Lijntje week 27 - 2017
Lijntje week 25 - 2017
Lijntje week 24 - 2017
Lijntje week 23 - 2017
Lijntje week 22 - 2017
Scroll naar boven