Het laatste nieuws

20 juni 2017

Lijntje week 25 - 2017

Werk aan de weg

Veel inwoners maken gebruik van het gemeentelijke meldpunt om klachten en meldingen te doen over de openbare ruimte. Nieuwe Lijn juicht dat van harte toe, want daarmee kunnen inwoners rechtstreeks de gemeente wijzen op zaken die aandacht of onderhoud vragen. Deze gratis adviezen en tips zorgen voor kwaliteit in de eigen omgeving en voorkomen verdere schade of verloedering. Nieuwe Lijn vindt een verzorgde en kwalitatief hoogwaardige omgeving erg belangrijk. Niet alleen informeren we onze inwoners hierover, we zetten ons ook in om concrete zaken aan de orde te stellen of aan te pakken.

 

 

De waardering van onze inwoners voor de directe woonomgeving schommelt de laatste jaren rond een waarderingsgetal (geen rapportcijfer) van 7,7, dit is iets hoger dan bij vergelijkbare gemeenten waar de bevolking een 7,6 geeft. Het waarderingscijfer voor het onderhoud in de wijk staat sinds 2009 tot en met 2015 op een 6,3, het cijfer voor groen onderhoud is met een 6,0 lager. Beide cijfers liggen ook lager dan in andere gemeenten. Het is niet voor niets dat Nieuwe Lijn eind 2016 bij het college heeft aangedrongen op een nieuwe en integrale afweging van de beeldkwaliteit van de openbare ruimte in onze dorpen, centra en wijken. Het college zegde ons al eerder toe daarmee aan de slag te gaan en dit in een breder traject met inwoners aan te pakken. Het komt waarschijnlijk na volgend jaar aan de orde. Het waarderingscijfer voor het onderhoud van wegen en fietspaden staat stabiel op een 6,7.

 

 

 

Veel wegen en kruispunten zijn aangepakt

In het afgelopen jaar is hard gewerkt aan het verbeteren van veel wegen. Vaak vindt op grond van inspecties kleinschalig onderhoud plaats. Daarnaast is er groot onderhoud uitgevoerd op de Oranjeweg en Spoorstraat in Emst, de Bokkerijweg en Weteringdijk nabij Vaassen en de Bremensallee nabij Oene. Deze wegen zijn kwalitatief naar basisniveau gebracht. Veel zaken worden ook aangepakt als uitvoering van eerder vastgesteld beleid. De gemeentelijke Fietsnota is daarvan een voorbeeld. Met de reconstructie van de Heerderweg en Hoofdstraat in Epe zijn meerdere kruispunten veiliger geworden voor fietsers. Daarnaast is voor de Hoofdweg in Emst een plan ontwikkeld met daarin opgenomen een beter samenhangend fietsnetwerk met veiligere fietsoversteken. Hieraan wordt nu hard gewerkt.

 

 

 

Wijkverkeersplan Oosterhof Vaassen afgerond

In Epe en Vaassen is gewerkt aan wijkverkeersplannen. Daarbij is het verkeersplan voor de wijk Oosterhof afgerond. Uitvoering is gegeven aan de reconstructie van de Hoofdstraat en Heerderweg, vanaf de Prinses Julianalaan tot de Chris Lanooyweg in Epe. Voor de Hoofdweg en gedeelte Vaassenseweg, binnen de kom van Emst, is een ontwerpplan uitgewerkt. Het centrum van Epe is van een nieuwe parkeerverwijzing voorzien. Daarnaast zijn er in het kader van de wijk- en buurtgerichte aanpak aanvullende parkeerplaatsen in de dorpen Emst en Oene aangelegd. Het kruispunt Hoofdstraat – Vegtelarijweg – Glazenmaker in Epe is heringericht en van een verkeerslicht met veilige oversteekvoorzieningen voor voetgangers en fietsers voorzien. De bushaltes bij de Haverkamp zijn verplaatst.

 

 

 

Fietsroute Epe – Vaassen – Apeldoorn

Er is een besluit genomen (regionaal/lokaal) over de aanleg van een snelfietsroute Epe-Apeldoorn. In het najaar van 2016 is een brede verkenning uitgevoerd naar de realisatie van een snelle fietsroute tussen Epe en Apeldoorn. Het rapport met daarin o.a. een voorstel van de voorkeursroute is in januari 2017 voor besluitvorming aan het college van B&W voorgelegd. Nieuwe Lijn heeft vorige week vragen gesteld over de voortgang en de protesten uit Apeldoorn hierover. Knelpunten voor fietsers in de dorpen zijn fasegewijs aangepast. Recreatieve fietspaden, onderdeel van het fietsknooppuntennetwerk, zijn kwalitatief verbeterd. Voor de reconstructie van het fietspad langs de Langeweg in het Kroondomein en Elspeterweg nabij Vaassen is een ontwerpplan uitgewerkt. Na vragen van Nieuwe Lijn is toegezegd het kruispunt Dorpsstraat, Emsterweg en Julianalaan aan te pakken en ook opnieuw het kruispunt bij de Laan van Fasna en de Apeldoornseweg te beoordelen. Beide kruispunten zijn inmiddels aangepakt. Kortom, er wordt hard gewerkt aan het wegenonderhoud en veiligere fietsroutes. Waar nodig is Nieuwe Lijn actief met kritische vragen en suggesties.

 

 

 

Contactpersoon: R. de Vries, rdevries@epe.nl

Nieuwe Lijn is ook via het internet te bereiken: www.nieuwelijn.nl , e-mail: info@nieuwelijn.nl

 

Deel dit bericht op social media!

Recente Lijntjes

Lijntje week 37 - 2017
Lijntje week 36 - 2017
Lijntje week 29 - 2017
Lijntje week 28 - 2017
Lijntje week 27 - 2017
Lijntje week 26 - 2017
Lijntje week 24 - 2017
Lijntje week 23 - 2017
Lijntje week 22 - 2017
Scroll naar boven