Het laatste nieuws

12 juni 2017

Lijntje week 24 - 2017

vaassen-dorpsstraat71-2

Nieuwe Lijn verbaasd over berichtgeving monumentaal pand Dorpsstraat Vaassen

De fractie van Nieuwe Lijn heeft schriftelijke vragen aan het college gesteld over de mogelijke sloop van het oude doktershuis aan de Dorpsstraat 71 te Vaassen. Volgens een artikel in het Vaassens Weekblad zijn er initiatieven om dit pand af te breken en hiervoor een blokkendoos terug te bouwen. Nieuwe Lijn is hiervan fel tegenstander en heeft juist in 2013 via een motie het College opgeroepen om dit pand aan te wijzen tot gemeentelijk monument. Nieuwe Lijn wil nu van het College weten of de informatie in het Vaassens Weekblad juist is en wat de status van het pand is.

 

 

Onze brief aan het College: “In het Vaassens Weekblad van 30 mei 2017 lazen wij een artikel van de heer F. Bomhof over de geschiedenis van de familie Palm uit Vaassen. In dit artikel wordt onder andere beschreven dat de familie in 1969 het pand Dorpsstraat 73 aan de gemeente Epe verkocht. Dit pand is gesloopt ten behoeve van rioleringswerkzaamheden en de reconstructie van de Kosterstraat en Dorpsstraat. Het artikel besluit als volgt, (letterlijk citaat): “En nu heeft  de gemeente Epe weer een nieuw plan in voorbereiding, om het mogelijk te maken het naastgelegen historische pand aan de Dorpsstraat 71 in Vaassen ook af te kunnen breken en te vervangen door een vierkante blokkendoos!”

 

 

Nieuwe Lijn is hoogst verbaasd over deze informatie, want op 4 maart 2013 heeft Nieuwe Lijn een motie ingediend met de oproep het pand Dorpsstraat 71 te Vaassen aan te wijzen als gemeentelijk monument. Een meerderheid van de gemeenteraad steunde onze oproep. Op 9 april 2013 heeft het College besloten deze motie uit te voeren. De gemelde inzet van de gemeente Epe, die blijkens het verhaal kennelijk evenals in 1969 initiatiefnemer is, is hiermee volledig in strijd. Nieuwe Lijn is fel tegenstander van deze ontwikkeling en meent dat het oude gebouw behouden dient te blijven.

 

 

Onze vragen:

  1. Is de informatie over Dorpsstraat 71 te Vaassen, zoals vermeld in het artikel, juist?
  2. Is de gemeente Epe eigenaar van het gebouw of initiatiefnemer en zijn er daadwerkelijk plannen om het pand te slopen?
  3. Zo nee, waaruit bestaan deze plannen dan en door wie worden ze ontwikkeld?
  4. Kunt u aangegeven wat de monumentale status van het pand Dorpsstraat 71 te Vaassen is, gelet op motie van Nieuwe Lijn en de besluitvorming van het College in 2013?
  5. Bent u met Nieuwe Lijn eens dat dit pand aan de Dorpsstraat voor Vaassen behouden dient te blijven?

 

 

 

Nieuwe Lijn stemt in met renovatie Gemeentehuis Epe

De gemeenteraad stemde 18 mei 2017 in met de uitwerking en realisatie van de renovatie van het gemeentehuis gebaseerd op het zogenoemde ‘pleinmodel’. In dit ontwerp wordt het gemeentehuis meer laagdrempelig en toegankelijker. Het benodigde verbouwingsbudget van € 5,7 miljoen bruto is door de gemeenteraad nu beschikbaar gesteld. Dit bedrag is hiervoor al in de vorige en sluitende begroting van 2017 gereserveerd. Nieuwe Lijn was mede-indiener van een motie die het college oproept om te onderzoeken of het mogelijk is de expositieruimte De Ring op de eerste etage te handhaven en primair te bestemmen voor kunst- en cultuurexposities. Later dit jaar komt daarover duidelijkheid, evenals over de vraag of ook de raadzaal moet worden aangepast.

 

 

Het is na ruim 45 jaar ook tijd voor herinrichting van het gebouw en aanpassing aan een nieuwe werkwijze van de ambtelijke organisatie. Tevens wordt het gebouw verder verduurzaamd. Meerdere gemeenten zijn op dit moment bezig met de renovatie of  modernisering van de gemeentehuizen, of hebben dit zoals Heerde recent afgerond. In alle gevallen wordt de combinatie gezocht van een adequate huisvesting voor de ambtenaren en nieuwe publieks- en inwonergerichte werkwijzen. In Voorst, redelijk vergelijkbaar met Epe, wordt een budget besteed van bijna € 16 miljoen. Vanuit  de gemeenteraad van Voorst wordt gewezen naar Epe, alwaar deze operatie ongeveer een derde van dit bedrag kost. In Apeldoorn gaat de renovatie van het veel nieuwere gemeentehuis ver voorbij de € 25 miljoen. De gemeente Heerde heeft er in 2013 voor gekozen om het bestuurscentrum en de ambtelijke organisatie te splitsen. Ambtenaren zijn daar nu gehuisvest in het voormalige kantoor van de Rabobank. Alleen voor aankoop, verbouwing en inrichting daarvan was de gemeente Heerde € 2,7 miljoen kwijt.

 

 

 

Contactpersoon: R. de Vries, rdevries@epe.nl

Nieuwe Lijn is ook via het internet te bereiken: www.nieuwelijn.nl , e-mail: info@nieuwelijn.nl

 

Deel dit bericht op social media!

Share on facebook
Share on twitter

Recente Lijntjes

Lijntje week 37 - 2017
Lijntje week 36 - 2017
Lijntje week 29 - 2017
Lijntje week 28 - 2017
Lijntje week 27 - 2017
Lijntje week 26 - 2017
Lijntje week 25 - 2017
Lijntje week 23 - 2017
Lijntje week 22 - 2017
Scroll naar top