18 december 2021

Column week 51 - 2021

Nieuwe Lijn Column - Diana Oosterhoff

Diana Oosterhoff – Uitwerkingsplan!

| Het uitwerkingsplan verbetering lokaal bestuur is gereed! Een hele mond vol, maar het komt erop neer dat de raad, het college en de ambtenaren, dus het hele gemeentebestuur, de banden met de inwoners gaan verbeteren. Het zal zeker niet van de ene op de andere dag merkbaar zijn, al zouden we dat wel graag zien, maar het is zeker dat verschillende verbeteringen doorgevoerd worden.

Aanleiding
In de Quick-scan, een enquête waar ongeveer 600 inwoners uit de gemeente Epe aan hebben meegedaan, kwam naar voren dat de gemeente Epe onvoldoende scoorde in de communicatie met haar burgers. Met deze uitslag is een begeleidingscommissie hard aan het werk gegaan. In deze commissie zaten twee inwoners, twee raadsleden, een wethouder en onze burgemeester. Zij hebben een verbeteragenda geschreven en hiermee is een werkgroep van verschillende raadsleden, waaronder ikzelf, aan de slag gegaan om een uitwerkingsplan op te stellen.

Uitwerking
Deze werkgroep heeft de verbeteragenda met het college, de ambtenaren, de griffier, de burgemeester en de gemeentesecretaris besproken en er was een inloopochtend in Epe en Vaassen voor inwoners om met hen van gedachte te wisselen. Vervolgens heeft de werkgroep haar uitwerkingsplan geschreven. Dit plan is een aanvulling op de verbeteragenda en is bedoeld als een procesdocument.

Enkele punten zijn:
– De verbinding tussen de gemeenteraad en inwoners moet verbeterd worden.
– Informatie moet tijdig verstrekt worden.
– Duidelijke procedures en regels
– Actieve, open en luisterende houding van het hele gemeentebestuur.

Uiteraard zijn er intern al verschillende procedures gestart om zaken aan te pakken en te verbeteren. We hopen dat het komende jaar en straks na de verkiezingen de nieuwe raad hiermee ook verder en voortvarend aan de slag gaat.

Positief

Nieuwe Lijn is al jarenlang een grote, deze periode zelfs de grootste, partij in de gemeente Epe en heeft de laatste tientallen jaren coalitieverantwoordelijkheid gedragen. De uitkomst van de Quick-scan nemen we mede daardoor ook zeer serieus. Dat neemt echter niet weg dat we ook vinden dat er de afgelopen jaren ook veel wél goed is gegaan in onze gemeente en dat er ook heel veel positiefs bereikt is. De Quick-scan gaat over een (weliswaar belangrijk) onderdeel van het geheel; communicatie, maar zegt weinig over de inhoudelijke ontwikkeling en uitvoering van het beleid. Onze politieke functionarissen en gemeenteambtenaren hebben de afgelopen jaren hard gewerkt. Nieuwe Lijn neemt nadrukkelijk afstand van de negatieve toonzetting in de berichtgeving in sommige media de laatste maanden. Wij zien stelselmatig een type ongenuanceerde aanzwengeling en herhaling van negatieve berichtgeving dat zeker niet bijdraagt aan verbetering van de relatie burger en gemeente. Ik ontken daarmee zeker niet dat we een verbeterslag kunnen en moeten maken, maar daar gaan we dan dus ook hard mee bezig. Dat het hele gemeentelijk apparaat ook open staat voor kritiek en verdere verbetering, verdient wat mij betreft een pluim.

Tot slot
Helaas zitten we weer in een kleine lockdown maar ook daar komen we wel weer bovenop. Laten we positief naar 2022 kijken en naar de dingen die allemaal nog wel kunnen. Ik wens iedereen hele fijne feestdagen!

Info
Elke week schrijven vertegenwoordigers van Nieuwe Lijn in een persoonlijke column over zaken waarmee zij bezig zijn, wat hen inspireert of overkomt. Voor overig nieuws en informatie is Nieuwe Lijn regelmatig et onze informatiekraam te vinden in het centrum van Vaassen. Ook beschikt Nieuwe Lijn over een actuele website, www.nieuwelijn.nl, en is zeer actief op Facebook, Twitter en Instagram.

Reageren
Diana Oosterhoff raadslid namens Nieuwe Lijn. Reageren op deze column kan via info@nieuwelijn.nl.

 

Deel dit bericht op social media!

Share on facebook
Share on twitter

Recente Columns

Column week 3 - 2022
Column week 2 - 2022
Column week 51 - 2021
Column week 50 - 2021
Column week 49 - 2021
Column week 48 - 2021
Column week 47 - 2021
Column week 46 - 2021
Scroll naar top