13 november 2021

Column week 46 - 2021

Nieuwe Lijn Column - René de Vries

René de Vries: Begroting unaniem vastgesteld

| Alle fracties van de gemeenteraad van Epe hebben ingestemd met de begroting van 2022. Ook steunde Nieuwe Lijn, evenals alle andere partijen, twee wijzigingsvoorstellen. Eén van de voorstellen ging over een wandelpad in het dorp Epe. De andere betrof een voorstel over het stimuleren van de woningbouw. Dit amendement werd mede door Nieuwe Lijn ingediend. Ook was Nieuwe Lijn mede-indiener van twee moties over woningbouw, die allebei werden aangenomen. Eén unaniem en de andere in meerderheid en met steun van Nieuwe Lijn. Het laat wat mij betreft zien dat Nieuwe Lijn een positieve en constructieve bijdrage heeft geleverd aan de begrotingsbehandeling.

Blijvende inzet
Wij hebben en houden grote zorgen over de lastenontwikkeling en de ondersteuning van onze inwoners, gezinnen met kinderen en de verenigingen. Meer lasten en minder lusten. Uit de begroting en de opzet voor volgende jaren blijkt een toenemende lastenverzwaring, mede door het beëindigen van de Subsidie Jeugd en van de woonlastenverlichting. De Subsidie Jeugd stopt per 2022, en betrof een gemeentelijke bijdrage van € 100 per kind, per jaar beschikbaar als subsidie om hiermee kinderen te stimuleren om aan te sluiten bij een (sport)vereniging. En hiermee de verenigingen te versterken en de gezinnen financieel te ondersteunen. De woonlastenverlichting van € 50 per jaar via het gemeentelijke aanslagbiljet vervalt volgend jaar. Deze is dan drie jaar van toepassing geweest en kon uitgekeerd worden dankzij de precario-opbrengsten. Deze leverden uiteindelijk € 12,3 miljoen op en vele miljoenen daarvan zijn gereserveerd voor het onderwijs. Nieuwe Lijn heeft aan de basis gestaan van én de precario-opbrengsten, én van de woonlastenverlichting én van de Subsidie Jeugd. Helaas lijkt dit allemaal voorbij te zijn. Desondanks blijven we ons inzetten voor onze inwoners, gezinnen en verenigingen, ook al staan we daarin alleen.

Respect
Duidelijk was ook dat andere partijen bijna unaniem en eensgezind zijn in hun bejegening van Nieuwe Lijn. De aversie tegen onze partij, of misschien vooral tegen mij persoonlijk, getuigt niet van veel eerbied. Uiteraard verschillen we met 10 (!) partijen in de gemeenteraad van mening. Maar hoe nu in Epe op de man wordt gespeeld is heel bijzonder. We kregen geen reactie toen ik vroeg: “Probeer op respectvolle wijze met elkaar om te gaan.”  Jammer.

Info
Elke week schrijven vertegenwoordigers van Nieuwe Lijn in een persoonlijke column over zaken waarmee zij bezig zijn, wat hen inspireert of overkomt. Voor overig nieuws en informatie is Nieuwe Lijn regelmatig met onze informatiekraam te vinden in het centrum van Vaassen. Ook beschikt Nieuwe Lijn over een actuele website, www.nieuwelijn.nl, en is zeer actief op Facebook, Twitter en Instagram.

Reageren
René de Vries is raadslid van Nieuwe Lijn. Reageren op deze column kan via info@nieuwelijn.nl

Deel dit bericht op social media!

Share on facebook
Share on twitter

Recente Columns

Column week 48 - 2021
Column week 48 - 2021
Column week 47 - 2021
Column week 46 - 2021
Column week 45 – 2021
Column week 44 – 2021
Column week 43 – 2021
Column herfstvakantie week 42 - 2021
Scroll naar top