23 oktober 2021

Column week 43 – 2021

Nieuwe Lijn Column - René de Vries

René de Vries: blij met uitkomst integriteitsonderzoek

| Begin juli van dit jaar werden we opgeschrikt door de mededeling van de burgemeester dat tegen twee (oud-)bestuurders van de gemeente een integriteitsonderzoek was gestart. Wethouder Jan Aalbers (GroenLinks) zou zich schuldig hebben gemaakt aan belangenverstrengeling in zijn functie als parttime wethouder en als deeltijd-medewerker van de RSG, de scholengemeenschap in Epe. Oud-burgemeester van der Hoeve zou onjuist hebben gehandeld ten nadele van een inwoner. Een verschrikkelijk bericht

In september kon de burgemeester meedelen dat van beide beschuldigingen helemaal niets waar bleek te zijn; twee onafhankelijke onderzoeken bevestigden dat. Gelukkig maar! Wethouder Aalbers kondigde aan een procedure te starten tegen de indieners van wege laster en smaad. Waar in de zomer de krant groot uitpakte met het vermeende schandaal, en de onterechte publiciteit welhaast het meest schadelijk was, werd in het najaar zuinigjes melding gemaakt van de uitkomst van het onderzoek.

Steun voor de wethouder
Nieuwe Lijn is blij met de uitkomst van dit onderzoek en steunt de wethouder van harte in zijn procedure tegen de indieners. Deze beschuldigende burgers hebben in het afgelopen half jaar
veelvuldig een enorm platform gekregen in de krant. Diverse malen mochten zij paginagroot hun gal spuwen over de gemeente en zijn vertegenwoordigers. Vaak ten onrechte. Zoals bij de uitritten op het industrieterrein in Epe, de paardenbakken in het buitengebied of dat de begeleidingscommissie van de gemeenteraad en inwoners over de quickscan niet goed was samengesteld. De onterechte integriteitskwestie sluit daar naadloos op aan. Steeds zien we hetzelfde patroon: onjuiste informatie, onterechte beschuldigingen en negatieve beeldvorming.

Gemiste kans
De fractie van Nieuwe Lijn heeft vragen gesteld aan het college over de integriteitskwestie, waarin we onder meer aandacht vroegen over het proces. Wat heeft het college gedaan om de negatieve beeldvorming te voorkomen en met de krant te komen tot juiste informatie voor de inwoners en lezers? Het antwoord was ontluisterend. De melders kwamen terug op afspraken en kozen bewust voor de beschadigende publiciteit. Richting de krant is geen directe actie geweest en dat gebeurt ook niet. Jammer.

Onze brief en de beantwoording kunt u hier nalezen: 355175 Antwoorden art. 34 Nieuwe Lijn – integriteit (oud)bestuurders

Info
Elke week schrijven vertegenwoordigers van Nieuwe Lijn in een persoonlijke column over zaken waarmee zij bezig zijn, wat hen inspireert of overkomt. Voor overig nieuws en informatie is Nieuwe Lijn regelmatig met onze informatiekraam te vinden in het centrum van Vaassen. Ook beschikt Nieuwe Lijn over een actuele website, www.nieuwelijn.nl, en is zeer actief op Facebook, Instagram en Twitter.

Reageren
René de Vries is raadslid namens Nieuwe Lijn. Reageren op deze column kan via info@nieuwelijn.nl.

Deel dit bericht op social media!

Share on facebook
Share on twitter

Recente Columns

Column week 48 - 2021
Column week 48 - 2021
Column week 47 - 2021
Column week 46 - 2021
Column week 45 – 2021
Column week 44 – 2021
Column week 43 – 2021
Column herfstvakantie week 42 - 2021
Scroll naar top