09 oktober 2021

Column week 41 – 2021

Nieuwe Lijn Column - Albert Vos

Albert Vos – Van schade en schande tot nieuw elan

| De Raad van State heeft onlangs de bezwaren van een inwoner van het dorp Epe tegen de aanleg van een uitrit bij een bedrijf op het industrieterrein Kweekweg ongegrond verklaard. Normaal gesproken niets bijzonders. Maar in dit geval wel. Want juist dit bestemmingsplan zorgde er begin dit jaar voor dat de verhoudingen in de politiek in Epe op scherp kwamen te staan.

Volgens Nieuwe Lijn en een ruime meerderheid van partijen een correcte aanpassing van het bestemmingsplan (zoals de rechter nu ook heeft bevestigd). Volgens oppositiepartijen een onderwerp waarop onze wethouder Scholten hard moest worden aangepakt. En dat uiteindelijk heeft geleid tot heel veel reputatieschade, hoge kosten, beschadiging van personen en negatieve beeldvorming.

Waar de krant wekelijks met grote koppen en montagefoto’s de complete voorpagina het nieuws hierover domineerde, beperkte de uitspraak van de rechter zich tot een bescheiden artikel op
pagina 4.

Een nieuwe visie voor onze gemeente
De Omgevingsvisie “Natuurlijk goed leven” wordt in de komende raadsvergadering behandeld. Deze Omgevingsvisie is een belangrijk proces waarmee onze gemeente haar dienstverlening aan onze samenleving kan vormgeven. Het gaat hier dan om ruimtelijke initiatieven, zoals bijvoorbeeld het verbouwen van een huis, grootschalige woningbouw (nieuwe wijk), het vestigen van bedrijven e.d. Door deze Omgevingsvisie kan er al in het voortraject gekeken worden of een initiatief wel of niet haalbaar is. Bij een kansrijk initiatief, wordt er gezorgd voor tijdige en goede betrokkenheid van de omgeving. In deze visie, die mede tot stand is gekomen met de informatie van onze bewoners tijdens diverse bijeenkomsten en interviews, staat onze waardevolle leefomgeving centraal.

De goede dingen in onze dorpen moeten bewaard blijven, maar er moet ook gekeken worden naar een duurzame toekomst. De zorg en onze gezondheid moet op het huidige hoge niveau blijven, er moeten voldoende huisartsen, tandartsen en zorginstellingen zijn. Ook willen wij goed kunnen wonen in onze gemeente en daarom zijn nieuwbouwprojecten voor jongeren en ouderen een must. We blijven dit volgen.

Weer terug naar het oude
Het Vaassens Fanfare Corps heeft op 2 oktober j.l. haar concert kunnen geven voor donateurs, sponsoren en belangstellenden. Dit concert stond gepland in maart 2020, maar moest een aantal keren worden uitgesteld. Het was weer fijn om met elkaar naar mooie muziek te kunnen luisteren.

Het is slechts één van de voorbeelden waarbij verenigingen weer proberen de draad op te pakken. Met veel inzet en nieuw elan keert onze samenleving langzaam terug naar het oude vertrouwde.

Info
Elke week schrijven vertegenwoordigers van Nieuwe Lijn in een persoonlijke column over zaken waarmee zij bezig zijn, wat hen inspireert of overkomt. Voor overig nieuws en informatie is Nieuwe Lijn regelmatig met onze informatiekraam te vinden in het centrum van Vaassen. Ook beschikt Nieuwe Lijn over een actuele website, www.nieuwelijn.nl, en is zeer actief op Facebook, Instagram en Twitter.

Reageren
Albert Vos is raadslid namens Nieuwe Lijn. Reageren op deze column kan via info@nieuwelijn.nl.

Deel dit bericht op social media!

Recente Columns

Column 27 - 2022
Column 26 - 2022
Column 25 - 2022
Column 24 - 2022
Column 23 - 2022
Column 22 - 2022
Column 21 – 2022
Column 20 – 2022
Scroll naar top