25 september 2021

Column week 39 - 2021

KA4

Kenan Aldemir: blijvende inzet voor onze inwoners

| De eerste raadsvergadering na het zomerreces kende verschillende op het laatste moment toegevoegde onderwerpen: het niet voordragen van een nieuwe wethouder na het vertrek wegens ziekte van Michiel Wiersinga. Ook het vertrek van Nieuwe Lijn uit de coalitie kreeg aandacht.

Nieuwe Lijn heeft netjes uitgelegd hoe en waarom wij tot deze keuze zijn gekomen: “De fractie van Nieuwe Lijn draagt in de aankomende, korte periode tot aan de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2022 geen nieuwe wethouder voor in het college van de gemeente Epe. Dit betreft een praktische afweging en geen politieke keuze”. De coalitiepartijen en de wethouders waren hiermee akkoord maar trokken later hun overeenstemming in.

Het vertrek van Nieuwe Lijn uit de coalitie heeft o.a. de volgende redenen gehad: “De fractie van Nieuwe Lijn is uit de coalitie gestapt omdat de raadsleden zich niet monddood lieten maken door de overige coalitiepartners”. Want de samenwerkende politieke partijen in Epe eisten dat de raadsleden van Nieuwe Lijn niet langer hun werk op onafhankelijke wijze voor onze samenleving mocht uitvoeren. Daaraan konden en wilden de raadsleden van Nieuwe Lijn niet voldoen en daarmee ontbrak het vertrouwen in een goede samenwerking. Nieuwe Lijn kon op die basis niet langer deel uitmaken van de coalitie”.

Waarden en normen van de mens
Waarden en normen zijn de vaste en verplichte lasten van de menselijkheid, wie of waar je ook bent.
Dit kon je van sommige raadsleden niet zeggen tijdens de laatste raadsvergadering, ondanks dat de voorzitter meermaals gewaarschuwd had. Hoewel alle partijen zich tegen Nieuwe Lijn hadden gekeerd, is Nieuwe Lijn kalm en rustig gebleven om de juiste, eerlijke informatie voor te dragen.

Na de andere raadsleden hierover gehoord te hebben, trok ik mijn eigen conclusie: velen hadden het niet begrepen of wilden niet begrijpen hoe het werkelijk was en is afgesproken met de coalitiepartijen. Daarom was de eindconclusie, dat er inderdaad geen vertrouwen meer was voor een goede en betere samenwerking. En voelde Nieuwe Lijn zich genoodzaakt uit de coalitie te stappen.

Zelfs dit wordt niet begrepen. Nieuwe Lijn is enkel uit de wantrouwende omgeving (coalitie) gestapt.
Nieuwe Lijn heeft verplichtingen om door te gaan en zich te blijven inzetten voor onze inwoners in de gemeente. Nieuwe Lijn is niet uit de gemeentepolitiek, maar is en blijft in het politieke veld van de gemeente als de grootste partij.

Info
Elke week schrijven vertegenwoordigers van Nieuwe Lijn in een persoonlijke column over zaken waarmee zij bezig zijn, wat hen inspireert of overkomt. Voor overig nieuws en informatie is Nieuwe Lijn regelmatig met onze informatiekraam te vinden in het centrum van Vaassen. Ook beschikt Nieuwe Lijn over een actuele website, www.nieuwelijn.nl, en is zeer actief op Facebook, Instagram en Twitter.

Reageren
Kenan Aldemir is raadslid van Nieuwe Lijn. Reageren kan via info@nieuwelijn.nl.

Deel dit bericht op social media!

Share on facebook
Share on twitter

Recente Columns

Column week 48 - 2021
Column week 48 - 2021
Column week 47 - 2021
Column week 46 - 2021
Column week 45 – 2021
Column week 44 – 2021
Column week 43 – 2021
Column herfstvakantie week 42 - 2021
Scroll naar top