06 juli 2022

Column 27 - 2022

Kenan-Aldemir-Nieuwe_Lijn

Kenan Aldemir: Communicatie moet hoog in het vaandel staan. 

| Sinds 2019 heeft de gemeente de subsidieregeling jeugd geïntroduceerd, dit op initiatief van Nieuwe Lijn. Deze subsidieregeling is bedoeld om het lokale verenigingsleven te versterken, door jeugdigen te stimuleren lid te worden van één of meer lokale verenigingen.

Ouders van kinderen tussen 5 en 18 jaar konden per jaar € 100,00 per kind aanvragen als bijdrage in de kosten verbonden aan het lidmaatschap. Tijdens de introductie is ook een evaluatie aangekondigd. Deze evaluatie heeft pas laat plaatsgevonden en helaas zelfs pas na de laatste gemeenteraadsverkiezingen. Na herhaaldelijk aandringen door Nieuwe Lijn voor het opleveren van deze evaluatie is er nu dan een informatienota gepresenteerd. Deze ontvingen wij afgelopen week.

Gesloten vragen
Navraag bij verschillende verenigingen leert ons dat er selectief is omgegaan met het versturen van de enquête. De vragen die wij hebben ingezien zijn ook erg verenigingsgericht. Aangezien we met onze inwoners ín gesprek willen zijn, verbazen ons de gesloten vragen die zijn gesteld. De meeste vragen konden alleen worden beantwoord met ja of nee. Nieuwe Lijn heeft op basis van deze informatienota vragen gesteld. Want wij zijn teleurgesteld over de manier waarop de verenigingen (en niet de gebruikers) zijn gevraagd naar de ervaringen. Wij houden u op de hoogte!

Gezamenlijke commissievergadering
Afgelopen donderdag was de eerste (gezamenlijke) commissievergadering met de nieuwe raadsleden en met het nieuwe college. Een van de onderwerpen was de jaarstukken 2021. Hierin heeft Nieuwe Lijn zich, zoals altijd met alle onderwerpen, goed verdiept. Zo hebben wij de volgende vragen gesteld: “Hoeveel procent van de gerealiseerde doelen (73%) moeten nog gerealiseerd worden in 2022?”

Eigenlijk geen moeilijke vraag, maar wel een belangrijke.

Volgens de verslaglegging van de jaarcijfers 2021 is 73% van de gestelde doelen in onze gemeente gerealiseerd. Maar gerealiseerd betekent in dit verslag niet dat het al is uitgevoerd. Wat Nieuwe Lijn betreft een groot verschil. Transparantie is in dit geval belangrijk. Wij zijn benieuwd naar de antwoorden op deze vraag en wachten volg verwachting af wat en hoeveel doelen er daadwerkelijk gerealiseerd gaan worden in 2022.

Wij wensen het nieuwe college en de nieuwe raad veel succes toe.

Lid of actief worden?
Met dank aan uw stem is Nieuwe Lijn al jaren de grootste lokale partij van de gemeente Epe. Ons blijven steunen? Word ook lid of actief! Mail ons via info@nieuwelijn.nl.

Info   
Elke week schrijven vertegenwoordigers van Nieuwe Lijn in een persoonlijke column over zaken waarmee zij bezig zijn, wat hen inspireert of overkomt. Voor overig nieuws en informatie is Nieuwe Lijn regelmatig met onze informatiekraam te vinden in het centrum van Vaassen.Ook beschikt Nieuwe Lijn over een actuele website, www.nieuwelijn.nl, en is zeer actief op Facebook, Instagram en Twitter.

Reageren 
Kenan Aldemir is raadslid namens Nieuwe Lijn. Reageren kan via info@nieuwelijn.nl.

Deel dit bericht op social media!

Recente Columns

Column 27 - 2022
Column 26 - 2022
Column 25 - 2022
Column 24 - 2022
Column 23 - 2022
Column 22 - 2022
Column 21 – 2022
Column 20 – 2022
Scroll naar top