29 juni 2022

Column 26 - 2022

Bjorn-de-Vries-Nieuwe_Lijn

Björn de Vries: Oneerlijke subsidies en gesloten vragen

| Nieuwe Lijn maakt zich al jaren hard voor een eerlijker en transparanter subsidiebeleid voor verenigingen en stichtingen. De hoogte van subsidies loopt nu sterk uiteen en wij zien en horen dat gelijkwaardige verenigingen verschillende bedragen krijgen. Extra transparantie is dus wenselijk en nodig.

Afgelopen week presenteerde de gemeente haar jaarstukken. Daarin werd ook het subsidiebeleid genoemd. Waar dankzij de inzet van Nieuwe Lijn was beoogd om een eerlijker en transparanter subsidiebeleid te laten ingaan vanaf 1 januari 2023 blijkt dit, na vragen gesteld door ons raadslid Kenan Aldemir, nu pas haalbaar op 1 januari 2024. Een jaar uitstel, een teleurstelling in tijden waarin veel verenigingen en stichtingen het moeilijk hebben.

Tekortschietende enquêtes deel 1 – Subsidie Jeugd
Nieuwe Lijn is onlangs nog twee keer teleurgesteld: ditmaal vanwege slechte enquêtes vanuit de gemeente. De eerste enquête ging over de evaluatie van de Subsidie Jeugd. Deze subsidieregeling, waarbij kinderen binnen onze gemeente €100,- contributie konden ‘terugvragen’, werd vier jaar geleden door Nieuwe Lijn geïntroduceerd om verenigingen te versterken, ouders te ondersteunen en om kinderen te stimuleren deel te nemen aan sport- en/of cultuuractiviteiten. Deze subsidie is destijds om onduidelijke redenen vroegtijdig door het college stopgezet, nog voordat de resultaten geëvalueerd waren.

Recent is de evaluatie, op aandringen van Nieuwe Lijn, alsnog uitgevoerd. Tot onze verbazing bestond de evaluatie uit maar 6 gesloten vragen in een mailtje en was dit mailtje gestuurd aan slechts een selectie van alle verenigingen. Nieuwe Lijn had graag alle verenigingen en aanvragers (ouders en kinderen) betrokken gezien bij de evaluatie. Zij kunnen veel vertellen over het nut van de subsidie, maar nu zijn zij gepasseerd, zodat er een vertekend beeld ontstaat. De door de gemeente verstuurde, gesloten vragen:

Tekortschietende enquêtes deel 2 – Zon- en windenergie
Na de teleurstelling over de eerste enquête ontving Nieuwe Lijn vanuit onze achterban veel berichten over een nieuwe enquête vanuit de gemeente die over de energietransitie ging. Deze enquête, met de titel “Waar gaan we zon- en windenergie opwekken in gemeente Epe?”, liet weinig ruimte voor inspraak, want er werd eenzijdig aangestuurd op zonneweiden en windparken. Wij vinden deze sturende manier van vragen stellen een slechte zaak en dit hebben wij dan ook duidelijk gemaakt in de commissievergadering. Wij blijven ons hard maken voor meer ‘zon op dak’, want er zijn naar onze mening nog ruimschoots voldoende daken hiervoor beschikbaar. Ook begrijpen wij niet hoe een college dat meer transparantie en inspraak zegt te willen, juist het omgekeerde in de praktijk brengt. Wij zullen ons echter de komende jaren keihard voor onze inwoners, vrijwilligers, verenigingen en stichtingen blijven inzetten, zoals we dat altijd gedaan hebben!

Lid of actief worden?
Met dank aan uw stem is Nieuwe Lijn al jaren de grootste lokale partij van de gemeente Epe. Ons blijven steunen? Word ook lid of actief! Mail ons via info@nieuwelijn.nl.

Info
Elke week schrijven vertegenwoordigers van Nieuwe Lijn in een persoonlijke column over zaken waarmee zij bezig zijn, wat hen inspireert of overkomt. Voor overig nieuws en informatie is Nieuwe Lijn regelmatig met onze informatiekraam te vinden in het centrum van Vaassen. Ook beschikt Nieuwe Lijn over een actuele website, www.nieuwelijn.nl, en is zeer actief op Facebook, Twitter en Instagram.

Reageren
Björn de Vries is fractievolger namens Nieuwe Lijn. Reageren op deze column kan via info@nieuwelijn.nl.

Deel dit bericht op social media!

Recente Columns

Column 27 - 2022
Column 26 - 2022
Column 25 - 2022
Column 24 - 2022
Column 23 - 2022
Column 22 - 2022
Column 21 – 2022
Column 20 – 2022
Scroll naar top