15 juni 2022

Column 24 - 2022

Oscar-van-Schaverbeke-Nieuwe_Lijn-II

Oscar van Schaverbeke: Nieuwe Lijn in oppositie

| Helaas zit Nieuwe Lijn niet in het college van B en W. Raar maar waar dat je als 2e partij van de gemeente Epe niet eens wordt uitgenodigd om te praten over een coalitie. Helaas voor heel veel kiezers van NL. Maar ook in de oppositie blijft Nieuwe Lijn uw belangen te behartigen.

Miscommunicatie
Zo ook in het debat over huisvesting van statushouders en vluchtelingen uit de Oekraïne. Iedereen moet kunnen wonen vindt ook Nieuwe Lijn. Echter de wijze waarop de gemeente communiceert en geen gesprek aangaat met omwonenden is schandalig. In de afgelopen Raadsvergadering is de wethouder hierover stevig aan de tand gevoeld en is hem op niet mis te verstane wijze kenbaar gemaakt dat de communicatie (waarover in het raadsakkoord zoveel is geschreven) slecht was. En dat is zacht uitgedrukt.

Budget
Wel is er een budget beschikbaar gesteld van “slechts” 2 miljoen euro voor huisvesting. Overigens ontbreekt elke onderbouwing voor dit bedrag en hebben de nieuwe partijen in de coalitie (CDA, VVD, SGP/Christenunie en D’66) dit toch akkoord bevonden. Nieuwe Lijn heeft gestemd tegen dit voorstel omdat er geen onderbouwing is. Kortom 2 miljoen euro aan gemeenschapsgeld wordt zomaar uitgegeven.

Wel vindt Nieuwe Lijn dat het nieuwe college de kans moet krijgen om haar werk goed uit te voeren en zal dan ook constructief meedenken, dit ondanks het feit dat het raadsakkoord niet door ons wordt ondertekend. In het raadsakkoord staat vaak dat de coalitie iets ‘wil’. Helaas staat er niet in dat ze iets gaan doen. Dat heet ambitie. Volgens Nieuwe Lijn ontbreekt de ambitie dan ook om de problemen snel op te lossen.

Woningbouw
Zo ook de woningen die gebouwd moeten worden achter de Zichtstede. Hoe lang duurt dit al? Iedereen zit op woningen te wachten. Van starter tot doorstromer. Helaas gebeurt er niets. Ook dit is een taak van de gemeente om de bewoners te informeren wat de reden is, waarom er sprake is van uitstel. Dan creëer je als gemeente duidelijkheid en wellicht ook begrip en draagvlak.

Laten wij hopen dat de gemeente leert van al deze fouten en snel zaken oppakt zoals het een goede gemeente betaamt.

Wij blijven in contact
Nieuwe Lijn neemt daarin graag het voortouw en zorgt ervoor dat ook na verkiezingen regelmatig contact wordt gelegd met bewoners. Niet alleen op de markt in Vaassen eens per maand, maar ook door mensen met vragen te bezoeken en social-media goed en nuttig te gebruiken. Daarnaast hebben we een website die zorgt voor actueel nieuws uit de gemeente.

Lid of actief worden?
Met dank aan uw stem is Nieuwe Lijn al jaren de grootste lokale partij van de gemeente Epe. Ons blijven steunen? Word ook lid of actief! Mail ons via info@nieuwelijn.nl.

Info
Elke week schrijven vertegenwoordigers van Nieuwe Lijn in een persoonlijke column over zaken waarmee zij bezig zijn, wat hen inspireert of overkomt. Voor overig nieuws en informatie is Nieuwe Lijn regelmatig met onze informatiekraam te vinden in het centrum van Vaassen. Ook is Nieuwe Lijn zeer actief op Facebook, Instagram en Twitter.

Reageren
Oscar van Schaverbeke is bestuurslid namens Nieuwe Lijn. Reageren op deze column kan via info@nieuwelijn.nl.

Deel dit bericht op social media!

Recente Columns

Column 21 - 2023
Column 20 - 2023
Column 19 - 2023
Column 18 - 2023
Column 17 - 2023
Column 16 - 2023
Column 15 – 2023
Column 14 - 2023
Scroll naar boven