01 juni 2022

Column 22 - 2022

Monique-Zweekhorst-Nieuwe_Lijn-II

Monique Zweekhorst – Woningtekort

| Op dit moment zitten we nog volop in de voorbereiding op het raadsakkoord. De beoogde coalitie, zonder uw lokale partij Nieuwe Lijn, is bezig met samenstellen van een college. Maar ook de commissie- en raadsvergaderingen gaan ‘gewoon’ door. Een erg drukke periode.

Motie Coördinatieverordening
Voorafgaand aan de raadsvergadering van 12 mei stelde Joop van Nuijs namens PvdA een motie voor. Een motie waarin werd gevraagd om een Coördinatieverordening voor te leggen die Omgevingswet-proof is. Met een coördinatieregeling is er de mogelijkheid om tot een snellere procedure te komen op het gebied van bijvoorbeeld bouwen van woningen. Nieuwe Lijn kan zich helemaal vinden in deze motie, want de noodzaak om te bouwen (betaalbaar en snel) is groot. Tot onze verbazing bleek naast Nieuwe Lijn niemand van de overige partijen het voorstel mede in te willen dienen of te ondersteunen.

Tijdelijke units
Dat de woningnood groot is, bleek ook tijdens de laatste commissievergadering. Tijdens deze vergadering werd de raad gevraagd om een budget goed te keuren t.a.v. het realiseren van tijdelijke woonmogelijkheden/woonunits in onze gemeente voor Oekraïense vluchtelingen, statushouders en overige tijdelijk woningzoekenden. Dat voor de meeste raadsleden het budget niet het probleem mocht worden was duidelijk, maar de raad wordt wel gevraagd om een benodigd budget van maarliefst 2 miljoen euro goed te keuren. Dit geld kan alleen worden ingezet met een goed doordacht en onderbouwd plan van aanpak. Dit blijkt nu niet zo te zijn, er is veel weerstand vanuit omwonenden voor de beoogde locaties van deze units, ervaarden wij ter plekke. Ook blijkt de manier van communiceren richting inwoners ver onder de maat.

Veel omwonenden van deze locaties hadden de moeite genomen om in te spreken tijdens de commissievergadering. Gelukkig pakken inwoners deze kans, om te laten horen hoe zij trajecten ervaren.

In gesprek zijn
Als raadslid heb ik mij voorgenomen om vooral in gesprek te zijn en te blijven met en namens onze inwoners. Dit had ik ook graag van het college gezien. Helaas werden de direct omwonenden niet of onvoldoende meegenomen in de plannen van de gemeente. Sterker nog, het voorstel dat wij als raadsleden kregen voorgesteld, kreeg zelfs één zin met hierin de boodschap dat er bewust niet voor participatie wordt gekozen!

Hoe dan? Hoe kun je bij een gevoelig onderwerp als deze, locaties via een brief aankondigen zonder toelichting? Hoe kun je buurtbewoners niet meenemen in de voorgenomen plannen? Hoe kun je mensen vergeten de brief te sturen? Hoe kun je niet ín gesprek zijn met buurtbewoners waarvoor de impact zo groot kan zijn? Hoe kan het dat de raad hierin niet was meegenomen?

Inmiddels hebben wij verschillende omwonenden gesproken van verschillende locaties. Dat het heel veel doet met mensen is ons duidelijk. Van emotionele gesprekken tot gesprekken met mooie voorstellen komen voorbij en dat doet mij ook veel. Wat mij betreft is het college aan zet.

College is aan zet!
Onze gemeente wil niet opnieuw een 1 score onder onze inwoners? Dan is het tijd om het traject te herzien, in gesprek te zijn en blijven met omwonenden en te luisteren naar de weerstanden. Maar ook de goede ideeën die er zijn om de problematiek die er is m.b.t. het huisvesten van Oekraïners, statushouders maar ook van onze eigen jonge en oude(re) inwoners van de gemeente moet de gemeente serieus gaan onderzoeken!

Wordt vervolgd!

Lid of actief worden?
Met dank aan uw stem is Nieuwe Lijn al jaren de grootste lokale partij van de gemeente Epe. Ons blijven steunen? Word ook lid of actief! Mail ons via info@nieuwelijn.nl.

Info
Elke week schrijven vertegenwoordigers van Nieuwe Lijn in een persoonlijke column over zaken waarmee zij bezig zijn, wat hen inspireert of overkomt. Voor overig nieuws en informatie is Nieuwe Lijn regelmatig met onze informatiekraam te vinden in het centrum van Vaassen. Ook is Nieuwe Lijn zeer actief op Facebook, Instagram en Twitter.

Reageren
Monique Zweekhorst is raadslid namens Nieuwe Lijn. Reageren op deze column kan via info@nieuwelijn.nl.

 

Deel dit bericht op social media!

Share on facebook
Share on twitter

Recente Columns

Column 26 - 2022
Column 25 - 2022
Column 24 - 2022
Column 23 - 2022
Column 22 - 2022
Column 21 – 2022
Column 20 – 2022
Column 19 - 2022
Scroll naar top