27 april 2022

Column 17 - 2022

Oscar-van-Schaverbeke-Nieuwe_Lijn-II

Oscar van Schaverbeke – Formatie en onderhandelingen

| Nu de verkiezingen geweest zijn, is het tijd voor de informatieperiode. Nieuwe Lijn wil als 2e partij en grootste lokale partij van de gemeente Epe graag meedoen in de formatiegesprekken om vervolgens ook onderdeel uit te kunnen maken van het nieuwe college van Burgemeester en Wethouders. 

Wij nemen immers als partij onze verantwoordelijkheid, zeker voor onze trouwe kiezers. Helaas blijkt dat de informateur anders heeft geadviseerd en zo’n 2.500 kiezers van Nieuwe Lijn in de kou laten staan. Ik hoop dat iedere partij uit onze gemeente, eindelijk het belang van de gemeente zet boven eigen of partijbelangen. We moeten af van de hokjesgeest en samen de schouders eronder zetten.

Snel handelen
Van groot waarde is dat de gemeente open staat voor initiatieven vanuit de bevolking (burgerparticipatie) en snel reageert bij vraagstellingen. Dat kan. Uit eigen ervaring heb ik dit nu meegemaakt voor een project, met voor een groot deel startersappartementen. Een geweldig particulierinitiatief waarbij ook de gemeente snel heeft gehandeld. Ik hoor overigens te vaak dat reacties vanuit het gemeentelijk apparaat te lang duren en dat in raadsvergaderingen oeverloze en vaak veel te langdurige debatten zijn, zonder conclusies. Daardoor worden zaken doorgeschoven naar een volgende vergadering.

Maximale spreektijd
Inmiddels heb ik een aantal raadsvergaderingen bijgewoond als toehoorder en dan schaam ik mij dat raadsleden zo lang aan het woord zijn zonder dat er wordt ingegrepen. Dit is een taak van de voorzitter. Men hoort zichzelf blijkbaar graag praten. Nieuwe Lijn is dan ook voorstander van de gebruikelijke maximale spreektijd. Dit houdt de vergaderingen boeiender, korter en er kunnen sneller beslissingen worden genomen. Belangrijk om dit bij de start van de nieuwe raadsperiode af te spreken. Daarnaast pleit ik ervoor dat er duidelijke taal wordt gesproken en er geen gebruik gemaakt wordt van onduidelijke afkortingen en te veel vakjargon. Het moet voor de toehoorder, die af en toe eens naar een vergadering komt, van A tot Z te begrijpen zijn.

Bijdrage leveren
Het is te hopen dat de onderhandelingen snel afgerond zijn en dat er weer gewerkt kan worden aan het wel en wee van onze mooie gemeente. Nieuwe Lijn wil daar graag, zoals al vele jaren, haar steentje aan bijdragen en onze raadsleden staan te popelen uw belangen binnen de gemeente te behartigen.

Wat Nieuwe Lijn blijft doen, ook na de verkiezingen, is naar de bewoners gaan en luisteren. Veel gesprekken zijn er al gevoerd en waar nodig worden deze besproken binnen de fractie en meegenomen naar de raadsvergaderingen.

Info
Elke week schrijven vertegenwoordigers van Nieuwe Lijn in een persoonlijke column over zaken waarmee zij bezig zijn, wat hen inspireert of overkomt. Voor overig nieuws en informatie is Nieuwe Lijn regelmatig met onze informatiekraam te vinden in het centrum van Vaassen. Ook is Nieuwe Lijn zeer actief op Facebook, Instagram en Twitter.

Reageren
Oscar van Schaverbeke is bestuurslid van Nieuwe Lijn. Reageren op deze column kan via info@nieuwelijn.nl.

Lid of actief worden?
Met dank aan uw stem is Nieuwe Lijn al jaren de grootste lokale partij van de gemeente Epe. Ons blijven steunen? Word ook lid of actief! Mail ons via info@nieuwelijn.nl.

Deel dit bericht op social media!

Share on facebook
Share on twitter

Recente Columns

Column 26 - 2022
Column 25 - 2022
Column 24 - 2022
Column 23 - 2022
Column 22 - 2022
Column 21 – 2022
Column 20 – 2022
Column 19 - 2022
Scroll naar top