Jaarverslag Secretaris

Secretarieel jaarverslag 2019-2020-2021

Nieuwe Lijn – Algemene ledenvergadering 12 januari 2022

Door: Linda Rodijk (secretaris bestuur Nieuwe Lijn)

Het bestuur van Nieuwe Lijn kijkt terug op een complexe periode met uitdagingen, maar ook een periode waarin we trouw zijn gebleven aan onze waarden, onze leden en onze kiezers. Het bestuur is de afgelopen periode 12 keer bijeengekomen, vanwege corona gebeurde dit in 2020 en 2021 voornamelijk online. Op 14 mei 2019 vond de vorige algemene ledenvergadering plaats. Vanwege corona is het de afgelopen periode niet gelukt een tussentijdse ledenvergadering te organiseren. Wel is er in deze tijd veelvuldig persoonlijk contact geweest tussen bestuur, fractie, leden, inwoners, ondernemers, verenigingen en stichtingen.

Algemene ontwikkelingen 2019, 2020 en 2021

Vanwege corona heeft Nieuwe Lijn de afgelopen periode veel gebruik gemaakt van online mogelijkheden om informatie te delen. Onze website, volledig vernieuwd in 2018, is en blijft een middel bij uitstek om ons eigen verhaal en onze inzet voor de samenleving te delen met een breder publiek. Medio 2021 is besloten de huidige website verder te moderniseren met behulp van een nieuwe en professionele websitemaker uit Vaassen. Eind 2021 is de website op technisch vlak gemoderniseerd: we kunnen de website nu beter beheren, de website heeft nu een zeer goed werkende zoekfunctie en wij kunnen veel nauwkeuriger websitestatistieken aflezen. Begin 2022 worden ook verouderde pagina’s geüpgraded, zodat we in de aanloop van de verkiezingen een sterke online aanwezigheid hebben.

De afgelopen periode zien we niet zozeer een groei, maar meer een verschuiving op het gebied van Social Media. Via Facebook bereiken we vooral een iets ouder publiek met een leeftijd tussen de 35 en 70 jaar. Via Instagram bereiken we een iets jonger publiek met een leeftijd tussen de 25 en 55 jaar. Ons bereik via Facebook en Twitter is iets afgenomen, maar ons bereik via Instagram en onze website is gegroeid. De landelijke trend van ‘online verharding’ op Social Media is ook bij ons zichtbaar, maar opmerkelijk genoeg zijn negatieve reacties die af te toe binnenkomen veelal afkomstig van anonieme profielen of mensen die niet in onze gemeente woonachtig zijn.

Ondanks beperkingen door corona is Nieuwe Lijn is nog altijd met regelmaat op de markt in Vaassen aanwezig om ook persoonlijk met inwoners in gesprek te gaan over wat er leeft. Net als voorgaande jaren kent de markstand van Nieuwe Lijn altijd een goede bezetting door raadsleden, kandidaat-raadsleden, bestuursleden, aspirant-bestuursleden en actieve leden. Van de ‘online verharding’ van de maatschappij is tijdens onze marktsessies weinig te merken, veelal positieve gesprekken met inwoners laten zien dat de aanwezigheid van Nieuwe Lijn nog steeds goed gewaardeerd wordt.

Algemene ledenvergadering 14 mei 2019

In het restaurantgedeelte van Café De Toren is tijdens de ledenvergadering op 14 mei 2019 het volgende unaniem besloten:

       Gerjan Post is benoemd tot erelid Erelid van de grootste partij in de Eper gemeenteraad en de oudste lokale partij in de gemeente Epe

       Pieter Wiersinga is gekozen tot nieuwe bestuursvoorzitter

       Het secretariaat wordt als duo beheerd door Linda Rodijk en Edo Hamer

       Harry Kouwenhoven en Dion Scholten gaan gezamenlijk de financiën beheren

       Monique Zweekhorst blijft aan als algemeen bestuurslid

Het bestuur bestaat nu uit:

          Pieter Wiersinga – Voorzitter

          Dion Scholten – Penningmeester

          Linda Rodijk – Secretaris

          Edo Hamer – Algemeen bestuurslid

          Monique Zweekhorst – Algemeen bestuurslid.

50-jarig jubileum 18 januari 2020

Op 18 januari van dit jaar vierde Nieuwe Lijn haar 50-jarig jubileum in dorpscentrum de Wieken in Vaassen. Er waren diverse activiteiten zoals een quiz. Het jubileum werd zeer goed bezocht door onze eigen leden, oudgedienden, leden van andere partijen uit onze gemeente en de pers.

Tijdens het jubileum benoemde voorzitter Pieter Wiersinga raadslid René de Vries tot Erelid van Nieuwe Lijn. René is zo’n 40 jaar zeer nauw betrokken bij alles wat met Nieuwe Lijn te maken heeft in vele verschillende functies, eerst als bestuurslid toen 12 jaar raadslid en daarna 16 jaar wethouder en sinds 2014 weer raadslid. Hij was en is nog steeds een zeer belangrijke factor binnen Nieuwe Lijn.

Vooruitblik verkiezingen 2022

Met oog op corona wordt er voor de gemeenteraadsverkiezingen (16 maart 2022) een campagne met ruime aandacht voor traditionele media (bijvoorbeeld het Vaassens Weekblad) en extra aandacht voor online media voorbereid. Op deze manier kunnen wij al onze kiezers bereiken. Ook zal Nieuwe Lijn zoals altijd met regelmaat op de markt in onder andere Vaassen staan met de informatiekraam. Tijdens de algemene ledenvergadering zal de ‘propagandacommissie’ kort toelichten wat de concrete plannen en ideeën zijn voor de campagne. Net als ieder jaar is er een groot campagneteam bestaande uit raadsleden, kandidaat-raadsleden, bestuursleden, aspirant-bestuursleden en actieve leden dat zich gaat inzetten. Ook wordt het conceptverkiezingsprogramma tijdens de ledenvergadering verder toegelicht.

Wisselingen, mutaties en gegevensbescherming

Op de algemene ledenvergadering in 2019 is Pieter Wiersinga benoemd tot bestuursvoorzitter van Nieuwe Lijn. Ook zijn Linda Rodijk (secretaris), Dion Scholten (penningmeester) en Edo Hamer (algemeen bestuurslid) benoemd. Alle benoemingen waren unaniem. Harry Kouwenhoven zal het nieuwe bestuur de komende periode ondersteunen op het gebied van financiën. Vaassenaar Ronnie Hulshof gaat meedraaien als aspirant-bestuurslid. Ronnie is bekend vanwege zijn grote inzet voor St. Cavente Kinderdorp en het bestuur is blij dat hij zich naast zijn inzet voor Cavente ook via Nieuwe Lijn wil inzetten voor de lokale samenleving.

In de periode 2019-2021 zijn er helaas door overlijden van enkele trouwe leden is het lidmaatschap van hen vervallen. Enkele leden hebben in de afgelopen jaren door verschillende redenen hun lidmaatschap opgezegd, bijvoorbeeld vanwege verhuizing of vanwege onvrede met de onrustige politieke situatie in Epe. Gelukkig hebben we ook een aantal nieuwe, vooral jonge leden kunnen inschrijven. Per 1 januari 2022 bedraagt ons ledental 201 leden. Daarmee is Nieuwe Lijn ook qua ledental de grootste partij in de gemeente Epe.

Al vanaf 2018 voldoet onze ledenadministratie aan de richtlijnen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en is deze versleuteld en online alleen toegankelijk dankzij tweetrapsverificatie. Het online register staat op Europese servers die volledig aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming voldoen.

Vanaf 2019 wordt tijdens (digitale) ledenvergaderingen gevraagd of men akkoord gaat dat Nieuwe Lijn foto’s en namen van leden openbaar vermeld middels een inteken- en akkoordlijst.

Linda Rodijk, secretaris Nieuwe Lijn.

Scroll naar boven