Jaarverslag Secretaris

Secretarieel jaarverslag 2017-2018

Nieuwe Lijn – Algemene ledenvergadering 14 mei 2019
Door: Michiel Wiersinga (secretaris bestuur Nieuwe Lijn)

De afgelopen twee jaar waren intensief maar belonend voor Nieuwe Lijn. Het bestuur van de Nieuwe Lijn is in de afgelopen periode 4 keer bijeengekomen. Het bestuur en de fractie zijn de afgelopen periode 24 keer bijeengekomen. Op 29 november 2017 vond de vorige algemene ledenvergadering van deze periode plaats. De laatste algemene ledenvergadering vond plaats op 14 mei 2019.

Algemene ontwikkelingen 2017-2018

De vorige twee jaar stonden in het teken van verhoogt gebruik van Social Media en de aanleg van onze nieuwe website. Populair blijft Facebook, onze berichten worden veel bekeken en gedeeld. Twitter lijkt iets minder populair te worden. Nieuw is het Social Media platform “Instagram”, waarbij de focus ligt op foto’s in plaats van tekst. Ons Instagram account is actief vanaf 17 december 2017. Wij houden nauwlettend in de gaten welke trends en ontwikkelingen er de komende jaren zullen plaatsvinden.

Onze nieuwe website geeft informatie die wij met onze kiezers en achterban willen delen beter weer. De columns (voorheen lijntjes) zijn duidelijker terug te vinden, evenals waar wij voor staan, bijvoorbeeld in de vorm van ons beleidsprogramma 2018-2022.

Nieuwe Lijn is nog altijd met grote regelmaat op de markt in Vaassen aanwezig om ook offline met inwoners in gesprek te gaan over wat er leeft onder inwoners. De marktstand van Nieuwe Lijn kent altijd een goede bezetting door raadsleden, kandidaat-raadsleden en bestuursleden en aspirant-bestuursleden. De veelal positieve gesprekken met inwoners laten zien dat de aanwezigheid van Nieuwe Lijn nog steeds goed gewaardeerd wordt.

Algemene ledenvergadering 29-11-2017

In het restaurant van het koetshuis van Kasteel Cannenburgh is tijdens de ledenvergadering Monique Zweekhorst toegetreden als algemeen bestuurslid. Monique Zweekhorst is werkzaam bij de Rabobank Noord-Oost Veluwe op de afdeling Marketing en Communicatie. Rita Leerkes treedt af als bestuurslid. . Onze penningmeester Harry Kouwenhoven, werd niet alleen decharge verleent voor zijn correcte boekhouding en financieel beheer, maar werd tevens voor een nieuwe periode herkozen. Opnieuw werd aandacht gevraagd voor het 50-jarig jubileum van Nieuwe Lijn in 2020.

Het bestuur bestaat nu uit:

  • Gerjan Post – Voorzitter
  • Harry Kouwenhoven – Penningmeester
  • Michiel Wiersinga – Secretaris
  • Monique Zweekhorst – Algemeen bestuurslid.

Verkiezingen maart 2018

Nieuwe Lijn boekte tijdens de verkiezing een grote, historische zege en werd weer de grootste partij van de gemeente Epe.  Voor een uitgebreid verslag en analyse van de verkiezingen verwijzen we u naar de volgende artikelen op onze website:

Voorkeur stemmen maken het verschil

Historische overwinning Nieuwe Lijn

Stopnotering voor Gerry van de Schepop

Kiezer in epe stem voor stabiliteit

In totaal brachten 3.455 kiezers hun stem op Nieuwe Lijn uit; goed voor zes zetels. In 2014 kreeg onze partij 3.161 stemmers achter zich met toen vijf zetels. De stemmenwinst was verdeeld over de vier dorpen met opmerkelijke successen in zowel Emst en Epe. In Oene verdubbelde de aanhang, maar bleef in aantallen bescheiden: van 6 naar 14

Nadat Robert Scholten opnieuw tot wethouder benoemd is, kon Michiel Wiersinga toetreden tot de raad. Monique Zweekhorst is aangesteld als fractie-volger.

Succesfactoren lijken onze sterke en positieve campagne en een verkiezingsprogramma dat dicht bij de kiezer staat. Onze campagne is uitvoerig geanalyseerd, u kunt een kopie van deze analyse opvragen bij secretaris Michiel Wiersinga.

Overlijden oud-wethouder Gradus van Eek

Op 8 april bereikt ons het bericht dat ons ere-led, oud ere-lid, oud-wethouder en oud- raadslid Gradus van Eek op 78-jarige leeftijd is overleden.

Gradus heeft een grote bijdrage geleverd aan Nieuwe Lijn en is bepalend geweest in de eerste 25 jaar na de oprichting van Nieuwe Lijn.

Een delegatie heeft op 10 april de condoleance bijgewoond in de Dorpskerk in Vaassen.

Coalitie

Na de verkiezingen heeft Nieuwe Lijn samen met haar coalitiepartners een nieuw coalitieakkoord samengesteld met als titel “Duurzaam en Verbindend!”. Fractievoorzitter Diana Oosterhoff heeft of gaat u iets meer vertellen over de inhoud en achtergronden van dit coalitieakkoord.

Aanloop naar ons 50-jarige jubileum

Ons 50-jarige jubileum staat voor de deur, dit zal in 2020 plaatsvinden. Er is een speciale commissie ingesteld voor enkele festiviteiten. Wij hopen u allen tijdens de festiviteiten te zien. Meer details zullen aan het einde van dit jaar bekend worden gemaakt, zodra er ook meer zekerheid is over het budget wat voor ons jubileum beschikbaar is.

Wisselingen, mutaties en AVG
Op de algemene ledenvergadering in 2017 is Monique Zweekhorst unaniem gekozen tot nieuw bestuurslid van Nieuwe Lijn. Het bestuur bestaat nu uit Gerjan Post (voorzitter), Harry Kouwenhoven (penningmeester), Michiel Wiersinga (met ingang van 2017 secretaris) en Monique Zweekhorst (algemeen bestuurslid). In de periode 2016-2017 zijn er 16 leden uitgeschreven, overwegend vanwege overlijden of verhuizen. Er zijn 14 leden toegetreden, vooral jonge leden, waaronder leden uit Epe, Emst en Oene. Het ledenaantal van Nieuwe Lijn is op 13-05-2019 vastgesteld op 232.

Vanaf medio 2018 voldoet onze ledenadministratie aan de richtlijnen van de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) en is deze versleuteld en online alleen toegankelijk dankzij tweetrapsverificatie. Alleen geverifieerde identiteiten kunnen, door middel van online machtiging door onze secretaris, toegang krijgen tot onze ledenadministratie. Het online register staat op Amerikaanse servers die ook volledig aan de Europese wetgeving op het gebied van gegevensbescherming voldoen.

Vanaf 2019 wordt tijdens ledenvergaderingen gevraagd of men akkoord gaat dat Nieuwe Lijn foto’s en namen van leden openbaar vermeld middels een inteken en akkoordlijst.

Michiel Wiersinga, secretaris Nieuwe Lijn.

Scroll naar top