Jaarverslag Penningmeester

Op dit moment zijn wij onze website aan het upgraden. Deze pagina kan verouderde informatie bevatten.

Verslag penningmeester, boekjaar 2018.

Geachte vergadering,

Het boekjaar 2018 was het jaar van de verkiezingen, waarin de campagnekosten weer ten laste kwamen van het opgebouwde vermogen.

Het boekjaar is afgesloten met 231 geregistreerde leden. Ook dit jaar zijn ons weer een aantal leden ontvallen door zowel overlijden als door verhuizing. Onze aanwezigheid op de markt levert echter met enige regelmaat ook weer nieuwe leden op.

Onze inkomsten bestaan ook nu weer uit de vrijwillige jaarlijkse bijdragen van de leden en uit de bijdragen die de fractieleden jaarlijks afdragen. Voor de financiering van ons 50 jarig jubileum in 2020 zal een begroting moeten worden gemaakt en zullen er financiën moeten worden gereserveerd. Dit jaar zullen de voorbereidingen hiervoor aanvangen.

Er wordt gebankierd met 2 rekeningen, t.w. de betaalrekening voor de lopende inkomsten en uitgaven en een spaarrekening. De spaarrekening wordt gebruikt om het saldo van de betaalrekening met enige regelmaat ‘af te romen’ en zodoende te profiteren van de rente van deze rekening. Hoewel de rente-inkomsten gezien de renteontwikkelingen van de laatste tijd vrijwel te verwaarlozen zijn.

Door het voorlopig handhaven van de Acceptgiro is deze weer in gebruik genomen. Zichtbaar is wel het toegenomen gebruik van internetbankieren.

Veel van de  leden betalen een veelvoud van de vrijwillige bijdrage van minimaal € 5,–. Daar zijn wij natuurlijk erg blij mee. Van een groeiend aantal leden ontvangen wij echter in het geheel geen bijdrage (meer). Dit kan enerzijds worden veroorzaakt doordat hun adres niet juist meer is, maar anderzijds ook doordat zij het vergeten of niet meer willen bijdragen.

Uw penningmeester heeft enige zorg over het actueel houden van het adressenbestand van de leden. Adres wijzigingen worden vaak niet doorgegeven en ook overlijdens worden soms gemist, waardoor het bestand vervuild raakt. Gelukkig denken postbezorgers met ons mee en geven met enige regelmaat mutaties aan mij door.

De balans bij afsluiting per 31 december 2018, gaf een totaal vermogen aan, van € 1.465,61. Het netto resultaat over 2018 bedroeg – € 7.836,13. De campagnekosten zijn hiermee binnen de gestelde normen gebleven.

Voor het financiële jaarverslag, bestaande uit de balans en de resultaatrekening en de achterliggende stukken, verwijs ik naar de ter inzage liggende ordner op de bestuurstafel.

De kascommissie, bestaande uit de heren Verbruggen en De Vries hebben op 2 april 2019 de kas gecontroleerd. Voor hun bevindingen verwijs ik naar hun verslag, u voorgelezen door de voorzitter.

Emst,   14 mei 2019.

 

H.W.M. Kouwenhoven,

penningmeester Nieuwe Lijn.

Scroll naar boven